headershadow

Latest Blogposts

Activering

Is activering een sprookje van professionals?? Verdienen zij alleen geld om andere mensen te activeren? Of is activering geen sprookje en willen cliënten daadwerkelijk geactiveerd worden. Ik kon geen antwoord op deze vraag geven, daarom heb ik samen met Mieke en Mariska zowel cliënten als trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten gevraagd naar hun mening over activering.

 

Activering volgens de cliënten

Samen met een groep cliënten hebben we nagedacht over wat activering voor hen betekent. Het was een gezellig chaos. Ze schreven flappen vol met opmerkingen, maar hadden een mooi verhaal over wat activering voor hen betekende.

Voor de ene persoon is het een kopje koffie drinken, terwijl het voor de ander een betaalde baan binnen een jaar betekent. Maar vooral gaat het om de interne motivatie. Zonder interne motivatie hoeft de professional (volgens de cliënten) niet zijn of haar best te doen om de cliënten te activeren.

Het was een bijzondere ervaring om te horen wat activering betekent voor de cliënten. Een aantal uitspraken die mij zijn bijgebleven:

–          Activeren is jezelf testen
–          Activeren is jezelf trotseren

 

Activering volgens de professional

In een training met trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten en andere verwijzers is de vraag door ons neergelegd wat zij onder activering verstaan. Het duurde even voordat de professionals op gang kwamen. Het is namelijk een breed begrip en voor de ene cliënt is activering iets anders dan de ander. Wel zijn de professionals het eens over het feit dat  interne motivatie erg belangrijk is.

Trajectbegeleiders, leerwerkbegeleiders en consulenten willen ook graag eerst aan de interne motivatie van de cliënt werken. Zij geloven namelijk ook dat door een interne motivatie de cliënt daadwerkelijk geactiveerd kan worden.

Enkele uitspraken van de professionals:

–          Activering is verbinding, structuur en vertrouwen
–          Activerenis een doel hebben in je leven
–          Activeren is moe worden

 

Wat betekent activering voor jou? Leuk als jij hieronder een reactie geeft.

8 reacties op “Activering


Comment author said

Door Gert Rebergen op 27 augustus 2012 om 09:53

Activering = een woord aan de aanbodzijde; een woord van beinvloeders, begeleiders en behandelaren.
Activering = een gestold aanbodconcept (zelfstandig naamwoord) waarin diverse activiteiten (= zin: Piet drinkt ’s morgens koffie met zijn Marietje) een plek kunnen krijgen.
Activering = actief worden, iets doen in plaats van niets doen.
Activering is een woord van een ander die vindt dat het goed voor jou is om actief te worden.
Niemand activeert zichzelf. Maar je kan je wel bij de kladden pakken en met jouw Marietje een kopje koffie gaan scoren.
“Kom, Marietje, laten we ons vandaag eens wederzijds gaan activeren opdat we onszelf trotseren en weer de verbinding met elkaar aangaan ter versteviging van de structuur en ons vertrouwen.” Zo’n Piet heeft al heel wat hulpverlenerstaal achter de kiezen gestopt.

Activering is voor mij eerder een woord om op z’n disciplinerende werking in de relatie hulpvrager – hulpgever te bekijken, dan om te gaan gebruiken.
Ik ben nooit een hulpvrager tegengekomen die erom vraagt geactiveerd te worden. Wel hulpvragers die ontevreden zijn met hun leven en in ongewenste passiviteit vervallen omdat zij het niet meer voor elkaar krijgen om die ontevredenheid eigenstandig zo te hernemen dat de lastgevendheid van de ontevredenheid wordt gerelativeerd. De vraag is vervolgens hoe het zinsdeel “zo te hernemen” is te concretiseren; dus: hoe de lastgevendheid in dit geval kan worden gepareerd.
Als we de concrete acties daarna weer met de verzamelterm ‘activering’ duiden, vind ik het natuurlijk prima. We weten dan namelijk wat dat woord in het specifieke geval betekent. Het woord activering is dan vanuit de vraagzijde begrepen en geen aanbodconcept meer.
Vr. groet, dank voor de uitgezette vraag, Gert RR

 

Comment author said

Door peter vis op 27 september 2012 om 06:23

Hoi Gert,
Leuk je reactie te lezen op activeren. Wel, jij bent nog nooit een hulpvrager tegengekomen die er om vroeg geactiveerd te worden.
Hoe zit het dan met het ”knokken” om maar mee te mogen doen in de veegploeg op Van Speyk. Al ong. 20 jr. komen die mensen iedere dag weer met de vraag om te mogen klussen. Zie ook het voormalige veegproject van Nora Storm met iedere dag over de 100 mensen die zich aanboden.
Het is maar een voorbeeld. Of bedoelde je iets anders?
Warme groet en tot ziens,
Peter

 

Comment author said

Door Gert Rebergen op 28 september 2012 om 07:37

H@ Peter,
Dank voor je reactie; leuk weer iets van je te horen. Je geeft mooie voorbeelden van situaties waarin mensen graag iets wilen gaan doen en erbij willen horen. Vragen om te mogen klussen en knokken voor een plekkie, dat is waar hulpvragers mee komen. Het woord: activering, is een woord dat door de hulpgever wordt gebruikt en bij zijn/haar jargon hoort en bij de aanbodzijde hoort. Hulpvragers gebruiken dat woord niet, maar de woorden die jij zo mooi citeerde.
Dat heb ik geprobeerd te formuleren.
Dank voor je citaten ‘van onderop’.
Hartelijke groet, Gert

 

Comment author said

Door Anke Fokkens op 27 augustus 2012 om 10:37

Het woord activering heeft iets raars in zich. Het klinkt een beetje alsof een trajectbegeleider de klant een schop onder de kont geeft om iets te gaan doen. Terwijl het er natuurlijk om gaat dat de klant graag (weer) iets wil en dat de trajectbegeleider meedenkt hoe dat voor elkaar te krijgen.
Maar wat voor woord je dan moet gebruiken? Elk woord heeft wel wat volgens mij. Als de communicatie tussen trajectbegeleider en klant maar goed is en je het beide eens bent met het proces is er volgens mij nooit een vuiltje aan de lucht. Niet dat dat goed communiceren altijd zo eenvoudig is trouwens..

 

Comment author said

Door Ad van Emmerik op 28 augustus 2012 om 05:56

Sinds wij in Utrecht een groot clientgestuurd project aan het uitrollen zijn met 13 ervaringscoaches sta ik iedere keer verbaasd wat mensen kunnen en ik verzeker u dat is een heleboel.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat onze coaches allemaal mensen zijn die de de hulpverlening overleefd hebben en niet zitten te wachten op verhalen van professionals die zeggen activeren is moe worden.Waar ik dan benieuwd naar ben is zouden dat soort professionals zelf wel eens moe worden? Nog zo’n uitspraak van de professionals : het gaat om de interne motivatie.Het lijkt bijna op een excuus om niet moe te worden.
Waar het nu echt omgaat zijn we in staat om vraag gestuurd te werken of wordt het huidig activerings aanbod in een nieuw jasje gegoten en vraag gestuurd genoemd ?
Om een eind te maken aan alle onzekerheid ,loop eens een keertje mee met een van onze wijkteams dan leert iedere professional wat het verschil is tussen vraag en aanbod gestuurd werken.

 

Comment author said

Door Geertien Pols op 28 augustus 2012 om 13:59

Activeren doe je zelf als onderwerp, meewerkend voorwerp of lijdend voorwerp.

Als onderwerp: ik heb zin om een eindje te fietsen, even bij de buurvrouw te buurten, mee te doen in een clubje. Ik activeer mezelf tot het doen van de was, koffie zetten, …

Als meewerkend voorwerp: doe je met me mee om in “de dag van de dialoog” een “dialoogtafel” voor te bereiden, mee te doen enz.
Of ik werk met jou mee als jij je tuin van onkruid ontdoet.
Als een vriendin vraagt doe je mee met de combifit, ga je mee elke donderdag een uurtje sporten voor 55+ers?
De eerste drie keer zijn gratis. Dan kun je kijken of het bevalt. Dan kies ik wel of niet mee te werken. Criteria zijn dan * staat het gezelschap me aan? * val ik niet te erg uit de toon?”* vind ik het gezellig?enz.

Als lijdend voorwerp word ik geactiveerd ik als men vindt dat ik wat moet gaan doen en ik heb nergens zin in. De buitenkant benadert me zonder zich in me te verdiepen of te weten wat ik wil of leuk vindt.

Zelf heb ik ervaring met cliëntparticipatie. Als je samen thema’s hebt bedacht waarvoor een aantal mensen warm lopen omdat ze het wezenlijk belangrijk vinden, dan kan er heel veel. Dan zie je dat ieder zich uit de naad werkt en dat het samen een goed “product” is geworden.

Ik heb bijvoorbeeld zelf niet direct zin me te activeren tot 20 kilometer kanoën, daar loop ik niet zomaar warm voor, maar als het een goed gezelschap is en we mogen ook af en toe rusten, en we leggen lekker ergens aan, zien nog eens een Moose of Goose onderweg, tja dan gaat het wel.

Waar activeer je een beleidsman of vrouw mee die de regels opstelt over activeren? Met een vogelverrekijker om te kijken hoe het met het activeren van mensen lukt?

In het beleidsconcept sociale kwaliteit zit de overheid aan de formele kant met regels op gebied van sociaal economische zekerheid in de kaders van de formele instituten. Vastgelegd in wet- en regelgeving.

De informele netwerken, sociale cohesie, gaan over wat mensen samen en met elkaar in groepen doen. Dat is fluïde en afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en interesses.

Er zit een spanning tussen wanneer de overheid als formele macht ook in de informele netwerken ingrijpt, dus dat zullen ze op zachte manieren moeten stimuleren. En daar gaat het dus glijden.

De moderne burger heeft medezeggenschap in de formele instituten, sociale inclusie, en op hun feed back kan er officieel wat veranderen. Denk maar aan de klokkeluiders,(als je 20 jaar geduld hebt), medezeggenschaporganen enz. In de WMO is de WMO raad er om juist op het gebied van activering van burgers mee te brainstormen hoe je dat nu kunt vorm geven als oveheid, vanuit allerlei goede bedoelingen.

Het laatste kwadrant van sociale kwaliteit gaat over empowerment, en daar vind je de activering terug. Dat is weer een informeel en persoonlijk kwadrant. Dat kun je niet afdwingen. De activering in dit kwadrant zal dus volledig door verlangen en verleiden en enthousiasmeren tot stand moeten komen. Het meest succesvol is dat het gaat aansluiten bij wensen van mensen en de stapjes om te groeien daarin. Het zal insluitend bij de man of vrouw moeten passen die als onderwerp of meewerkend voorwerp zich gaat empoweren, dus ook activeren.

Verder hebben we nog een professor die over activeren gaat en er vast mooi onderzoek naar heeft gedaan.

 

Comment author said

Door Bas Lizé op 2 oktober 2012 om 20:43

Je kunt mensen alleen helpen als ze zichzelf willen helpen.Soms is die wil wel eens ver weggedrukt door bureaucraten.De kunst is om die wil en het vermogen toch te vinden zodat ze verder kunnen.
Tips worden niet opgevolgd, wat voor mij goed is hoeft dat niet voor een ander te zijn.

 

Comment author said

Door Eg ti op 28 augustus 2012 om 14:35

activering komt vanzelf en moet m.i.niet opgedrongen worden. Mooi zou zijn om de mogelijkheden aan te bieden.

Verder:
wat voor de 1 actief of passief is kan voor een ander weer wat anders betekenen.

Naar de wolken staren is dat passief of actief? Naar de golven van de zee kijken = passief of actief?

 

Plaats een reactie


*