headershadow

Latest Blogposts

Doen & Laten

LoesjeHet kan geen toeval zijn dat ik juist vanavond een college volg van professor Willem Trommel. Met de titel “De louterende werking van bestuurlijke bescheidenheid” een artikel dat deze zomer verschijnt, trok hij meteen mijn aandacht. In de tijd dat we pretenderen onze schouders te zetten om anders te werken in zorg en welzijn is het de grote uitdaging de ruimte voor ontwikkeling te koesteren. En tja wat doen bestuurders, leiders en professionals graag…

Vanochtend leidde ik een werksessie. Inzet was de samenwerking tussen twee vernieuwende projecten in Utrecht te verbeteren. Het gaat om de werkwijze Panoramix voor kwetsbare burgers in de wijk Kanaleneiland en Doen en laten brengt je thuis, een initiatief van De Achterkant samen met De Participatieformule. Panoramix is een zogenaamde gebiedsgebonden herstel aanpak waarbij de WMO uitgangspunten zijn verankerd en professionals van vele organisaties samenwerken in één team. Doen en laten, een cliëntgestuurde werkwijze, leidt kwetsbare burgers op tot ervaringscoach die daarmee weer andere kwetsbare burgers coachen. De WMO Kanteling in de praktijk. Cruciaal in de werkwijze van Doen en laten is dat de ervaringscoaches vragen stellen. De organisatie is ook gefundeerd op dit principe: hoe willen jullie het organiseren? Beide projecten zijn vorig jaar ongeveer tegelijkertijd gestart en vonden elkaar in de wijk Kanaleneiland. Met de gezamenlijk ambitie om “ gekanteld te werken” oftewel “niet zorgen voor maar zorgen dat”, was de liefde daar. Inmiddels werken de ervaringscoahes van Doen en laten mee in Panoramix.

 

De kunst van het anders doen

Maar daar waar mooie dingen ontstaan moet het op z’n tijd schuren. Schuren, dan gebeurt er wat. Daarom zaten we deze ochtend bij elkaar. Het schuurt en dat belemmert momenteel de verdere ontwikkeling. Willem Trommel noemt de ontwikkeling van Doen en laten en Panoramix “crafting local welfare.” En inderdaad, er wordt veel handarbeid verricht door alle betrokkenen. De hoogleraar bepleit daarbij dat de beweging van verzorgingsstaat naar participatiestad een nieuw bescheiden bestuur vereist. Een bestuur dat de kunst beheerst om verstandig om te gaan met het maakbaarheidsverlies: een bestuur en leiderschap wat zich de vraag stelt : “ Zie ik mogelijkheden om het anders te doen?

Het bewerkstelligen van een succesvolle intensieve samenwerking tussen professionals en getrainde vrijwilligers vereist wederzijds begrip. Als je echter verder wilt komen dan tot nu toe is bereikt dan vereist dit burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik zie dat professionals de ervaringscoaches graag gelijkwaardig willen behandelen. Dit doen zij echter door kaders te willen zetten en afspraken te willen maken die geënt zijn op de professionele manier van werken. Overleggen in vergadervorm is een voorbeeld hiervan. Ervaringscoaches zijn echter rebels. Kiezen ervoor om als vrijwilliger te werken en hebben de ambitie om het bovenal anders te doen zodat de cliënt waar het om gaat er echt mee op schiet. Het belang van ervaringscoaches is niet het dienen van de professional. Zij hebben als doel het creëren van een netwerk voor en met de cliënt in zijn/haar leefomgeving. De WMO kanteling in de praktijk. En dat doen zij op geheel eigen wijze. En dat is:

– niet gebonden aan werktijden

– niet geboden aan afrekenregels, rapportages of financiële parameters

– niet voor een salaris

Of zoals professor Trommel in de collegezaal zei: “crafting is dat je niet weet waar je uit komt maar dat je al doende leert.”

Zoeken naar waarom

Vandaag sterkte mij in mijn overtuiging dat ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid om in zorg en welzijn echt anders te gaan werken, een groot goed is. En laten we dan vooral elkaar vragen waarom we doen wat we doen. Want dan komen we bij onze intrinsieke waardering en zijn we niet alleen bezig ons te verantwoorden in wat de opdrachtgever heeft vastgelegd. En dan is vergaderen overbodig maar bespreken we dit bij Van Harte onder de soep en de aardappelen.

Welke vraag zou jij aan jouw collega willen stellen over zijn of haar handelen?

Wil je op de hoogte blijven van De Participatieformule en gratis tips ontvangen? Schrijf je snel in:

6 reacties op “Doen & Laten


Comment author said

Door Ad van Emmerik op 11 mei 2013 om 08:30

Samenwerking schuurt soms, wanneer begint het te knellen en wanneer ontstaan tegenkrachten ?

Tegenkrachten ontstaan als de dominerende partij niet bereid is diens positie vrijwillig op te geven. Die tegenkrachten verminderen de macht van de dominante partij op de markt die daardoor richting de optimale allocatie beweegt.

Kun je niet samenwerken als het een keer schuurt?

Dat kan alleen maar als je elkaar niet ziet als vijand, pas dan kan er iets moois ontstaan.

Zouden we anders een sociaal accoord hebben gehad?

 

Comment author said

Door Mieke op 11 mei 2013 om 17:45

Ja, daar weet jij alles van lijkt mij als ervaringsdeskundig projectleider. Ik spreek liever niet van tegenpartij maar samenwerkende partijen met een eigen identiteit. Het is daarbij de kunst om al het goede te behouden. Heb je wellicht nog tips zodat we verder komen?

 

Comment author said

Door Mariska op 14 mei 2013 om 08:23

Hey Mieke,

Wat ik jou hoor zeggen in je stuk, is dat het erom gaat dat je oog hebt voor het feit dat iedere betrokkene in het project Doen en Laten een eigen manier van werken heeft, een eigen structuur en eigen normen waarop iemand wenst samen te werken.
Je zet de professionals en de vrijwilligers in hun wijze van werken naast elkaar en ziet dat ze allebei geneigd zijn om hun eigen structuur te volgen. Dit betekent voor de professionals overleg, terugkoppelen, verantwoorden, resultaten behalen. En dit betekent voor de ervaringscoaches dat ze hun eigen weg volgen, hun eigen tijd indelen, laten komen zoals het komt en daarin hun resultaten boeken. Wij, De Participatieformule, spelen daarbij een rol in het creëren van de optimale omstandigheden waarbij de formele en informele structuren bij elkaar komen. Ons doel is dat, in samenwerking, beide partijen bloeien en het project prachtig resultaten behaalt. Zijn wij, in onze werkwijze, ook geneigd om onze structuur op te leggen aan dit project? Ik denk het soms wel. Wij zijn ook geneigd om overlegmomenten vast te leggen met de coaches. Ik vind het fijn dat we dit nu ontdekken (al doende leren we!) en ik ga graag met de ervaringscoaches en de professionals in gesprek over de wijze waarop zij hun wensen en doelen willen vormgeven!

 

Comment author said

Door Machteld op 21 mei 2013 om 20:18

Schuren is goed, het houdt ons scherp, tijdens het schuren komt er warmte vrij. Er wordt aan iets gewerkt. Die warmte is in de meeste gevallen tussen onze projecten te duiden als het vrij komen van energie. Soms vliegen de vonken eraf, soms smeult het zelfs als een klein vuurtje maar uiteindelijk is daar het eindresultaat van het schuren, een weer gladde basis. Een project dat niet vanzelf gaat maar uiteindelijk het beste naar boven haalt bij de deelnemers.

ik ben het er helemaal mee eens dat we de coaches dat moeten laten doen waarbij ze in hun kracht staan. (Een enkeling is overigens zeer goed in het voorzitten van vergaderingen en helpt ons daarover te spreken waar het over moet gaan). vergaderen, rapporteren, bijhouden van lijstjes, steeds weer terugkerende discussies… zonder tot handelen te komen.. een administratie bijhouden is zeker niet dat waar een coach de kracht vindt en enthousiasme kan behouden en verder ontwikkelen. Verbinden, met mensen in gesprek, kleine acties met grote resultaten, matches maken tussen mensen die vervolgens elkaar bijstaan, verstevigen en zelf weer de volgende ondersteunen, motiveren… dat past een stuk beter.

Wat het wel lastig maakt is dat we binnen bestaande systemen, met bestaande eindresultaat verplichtingen zoeken naar nieuwe werkwijze. Daar is dan ook onze valkuil vanuit de professionals gezien….wij moeten dit oplossen en afhandelen, we moeten ons niet laten verleiden tot terugval in oude patronen. Dat is inderdaad soms even oncomfortabel, maar na even doorzetten ziet ieder die deelneemt de winst.
Deels al voorsorterend op de nieuwe inrichting van dit systeem, hopen wij dat er ruimte zal zijn voor goed functionerende teams zonder “geindiceerde” zorg met voorafgesproken eindresultaten. De kunst is dat te leveren waarop dat moment behoefte aan is en dit weer direct te stoppen bij het uitblijven van resultaat.
ik geloof erin dat deze twee projecten samen deze kunst in huis hebben!

 

Comment author said

Door Mieke op 22 mei 2013 om 06:21

Beste Machteld, wat mooi dat je dit zo met ons deelt. Ook ik geloof er in dat Panoramix en Doen & laten samen het verschil kunnen maken. Ik wil je uitnodigen af en toe even samen met mij met afstand te kijken. Dit zodat we ten eerste kunnen zien welke successen we boeken, dat wil je weleens vergeten in de waan van de dag. Ten tweede om vanuit daar weer buiten de gebaande paden verder te gaan en ten derde om dit dan ook met anderen te delen zodat we verder komen. Doe je mee?

Hartelijke groet,

Mieke

 

Comment author said

Door Machteld op 22 mei 2013 om 06:47

Goedemorgen Mieke,

Vanzelfsprekend doe ik mee! Ik zou het leuk vinden wanneer er meer collega’s vanuit beide projecten hier met ons hun ervaringen delen.

Er is nog voldoende om van elkaar en met elkaar te leren in dit proces.

 

Plaats een reactie


*