headershadow

Latest Blogposts

Blogreeks: Het wordt leuk in 2015!

Calendar for Year 20151 januari 2015 is opeens dichtbij. We hebben nog (maar!) ruim een jaar om ons klaar te maken voor de grote transitie in zorg en welzijnsland. Van AWBZ naar WMO, invoering Participatiewet en ook de jeugdzorg naar gemeenten. Opeens wordt het grootste onderdeel van een gemeentelijke begroting het sociale domein. Wat betekent dit voor gemeenten en wat voor een vragen roept dit op? Welke vragen heeft de professional en welke de inwoner, oftewel de burger? De komende weken besteden wij speciale aandacht aan de vragen van gemeenten, burgers en professional in een blogreeks over deze geplande transitie. Voor ons zijn zij allemaal even waardevolle klanten. We gaan in op hun vragen en laten zien dat het in 2015 heel leuk leven en werken kan worden.

Deel 1: Wat vraagt een ambtenaar in het kader van de transitie?

“Mieke kom jij naar het Diner Pensent over Meedoen naar vermogen? En zou je dan prikkelend en out of the box willen zijn om de discussie verder te brengen?” “Jee, wat een leuke vraag,” dacht ik, “wat een eer ook dat deze vraag aan De Participatieformule wordt gesteld. Ja, natuurlijk!” zei ik en zo schoof ik afgelopen maandag in Utrecht aan bij de verschillende tafels. Een werk- en denktankdiner om gericht na te denken hoe de uitgangspunten van de kadernota Meedoen naar vermogen succesvol te implementeren zijn.

1. Meedenkkracht

een ambtenaar is een gewoon persoon die niet alles weet en jou uitnodigt voor een gesprek om verder te komen. Want twee weten er meer dan een…

In groepen werd over drie thema’s nagedacht en gediscussieerd. Thema’s die nauw met elkaar te maken hebben: het zelforganiserend vermogen, de dagactivering (transitie vraag AWBZ-WMO met verbinding Participatiewet en onderwijs) en de buurtteams (professionele zorg dichtbij huis). Nadat de ambtenaren de uitgangspunten hadden uitgelegd van het betreffende onderwerp nodigden ze de gasten uit om met hen mee te denken en de dialoog over oplossingen voor de vele transitievragen te voeren.

2. Begrip & dialoog

een ambtenaar werkt in een politiek bestuurlijke context. Gekanteld werken vraagt nieuwe uitvoeringskaders en ruimte voor experiment. De ambtenaar zoekt oplossingen die in te passen zijn in zijn verantwoordelijkheden. Ambtenaren vragen jou om mee te ontwikkelen en hun vertrouwen niet te beschamen. Dus ga en blijf in dialoog en stel dus vooral niet uit de ambtenaar deelgenoot te maken als niet alles precies gaat zoals van te voren gedacht….

Al snel werd duidelijk dat de gemeentelijke staf die het programma Meedoen naar vermogen een ingewikkelde opgave heeft. Een opgave waarbij ze de klant vragen om te vertellen wat zij vinden dat de gemeente moet doen. En ja, dat is een lastige. Want eigenlijk is wat een gemeente vooral moet doen: loslaten! Dat wat zorg en welzijn ook iedere dag met zijn cliënten moet doen. Want “Zorgen dat” betekent vooral vertrouwen geven en uitgaan van  dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en daar naar kunnen handelen.

Ambtenaren zoeken naar manieren hoe zij in hun beleid kwetsbare burgers mee kunnen laten doen naar vermogen. Met andere woorden hoe zij hun kader zo kunnen formuleren dat de vraag: “welke bijdrage kun jij als inwoner leveren voor de oplossing van dit probleem?” ook daadwerkelijk aan iedere burger wordt gesteld.

3. Ontmoeting & dialoog

een ambtenaar werkt op kantoor en bijna vanzelfsprekend gaat iedereen daar naar toe. Ambtenaren willen graag zelf verbonden zijn, zien en voelen waar het om gaat. Dus draai het eens om en benut jouw kracht en breng de ambtenaar in dialoog met de mensen om wie het gaat, de burgers van zijn/haar stad…

Het was een inspirerende avond. De wil bij de genodigden dat het anders gaat, dat er gekanteld wordt is groot. Dat dit consequenties heeft voor hun organisaties overzien zij. Wel vragen zij ook begrip aan de gemeente. Begrip dat de verzorgingsstaat ook 40 jaar heeft mogen bestaan en een groot goed was. Begrip dat een participatiesamenleving zeker ook 10 jaar zal duren voordat we daar zijn.

Welke vragen heeft een ambtenaar volgens jou? Mag ik je uitnodigen die met onze lezers te delen? Want samen komen we verder…

Alle vragen van de ambtenaar worden verwerkt in een 3d-afbeelding… 

10 reacties op “Blogreeks: Het wordt leuk in 2015!


Comment author said

Door Heleen op 15 oktober 2013 om 09:29

Ik kan niet in het hoofd van een ambtenaar kijken. Als je wilt weten wat een ambtenaar denkt moet je dat aan hem vragen.

 

Comment author said

Door Mieke op 15 oktober 2013 om 15:06

Hallo Heleen,
vandaar dus ook de vraag hier! Bij dezen nodigen we ambtenaren van harte uit te reageren…

 

Comment author said

Door Marian op 15 oktober 2013 om 13:17

Ik ben van mening dat de ambtenaar wel weet evenals de professional, dat er gekanteld moet worden maar weet de gemiddelde burger dat wel????????? Ik betwijfel het.

Wij zijn de afgelopen reeks van jaren natuurlijk erg verwend door de overheid. Het zal best zwaar zijn voor velen om te vernemen dat we iets minder in de watten worden gelegd en dat er van de burgers iets wordt verwacht en dat mag en moet zelfs ook!

 

Comment author said

Door Mieke op 15 oktober 2013 om 15:08

Leuk, Marian dat jij je afvraagt of de burger dit wel weet. Ik denk dat het een zoektocht is van ons allemaal die slechts allen dan kan slagen als we met elkaar experimenteren.
En ik deel jouw gedachte dat we prima aan burgers kunnen vragen wat zij kunnen bijdragen.

Groet!

 

Comment author said

Door Sylvie Jacobs op 19 oktober 2013 om 19:51

“erg verwend door de overheid”? Er is een stelselmatige achteruitgang in koopkracht voor de meeste mensen. Deze gedachte is dus een zeer nauwe visie zoals altijd met gedachtes hebben ze niets van doen met de werkelijkheid. de overheid sluist miljarden weg van de bevolking en ze geven je wat en dat wordt dan verwennen genoemd. Geprogrammeerd om overal maar dankbaar voor te zijn in plaats te onderzoeken hoe iedereen nou leeft in dit land.

 

Comment author said

Door Frans op 16 oktober 2013 om 09:03

Veel ambtenaren zijn op dit moment bezig ervoor te zorgen, dat de drie transities zodanig landen, dat de burger er het liefst op vooruit gaat en de gemeente binnen het over te dragen rijksbudget blijft. Daarvoor is kantelingsgericht denken nodig bij zowel de klant, diens omgeving, de gemeente als alle ketenpartners. Alleen als we erin slagen gezamenlijk die slag te maken, zijn bovenvermelde doelen haalbaar. De ambtenaar moet zich daarvan allereerst bewust zijn en vervolgens met die anderen in gesprek gaan om samen die slag te maken. Een goede communicatie, het starten van pilots en het organiseren van bijeenkomsten voor alle betrokkenen zijn daarvoor onontbeerlijk. Pas dan weet die ambtenaar maar ook alle anderen wat we samen moeten doen om van die drie transities een succes te maken.

 

Comment author said

Door Marianne.dejonge@lentis.nl op 16 oktober 2013 om 19:08

leuk om dit blog te lezen. Is het mogelijk iets te doen aan die voorbijrazende tweets aan de rechterkant? (erg onrustig).

 

Comment author said

Door Mieke op 16 oktober 2013 om 19:26

Hallo Marianne, dank voor je reactie op het blog en je suggestie voor de website. Fijn dat je ons dit laat weten. We zijn regelmatig bezig met onze website en hoe die beter kan. We nemen jouw suggestie ook mee.

 

Comment author said

Door Mieke op 16 oktober 2013 om 19:22

Hallo Frans, dat is een mooi verhaal… en complex. Ook jij noemt het belang van het “in gesprek gaan.” Dank voor je reactie. Ben je er zelf actief in?

Participatiegroet!

 

Comment author said

Door a.b. op 5 november 2013 om 12:14

Zal ik als patient dit leuk vinden als er met mij geexpirimenteerd word?

 

Plaats een reactie


*