headershadow

Doen & Laten

De achterkant is een overkoepelende organisaties van de cliëntenraden van (O)GGZ-instellingen in Utrecht. Het project Doen en Laten is een cliëntgestuurd project, waarbij de kracht van mensen en participatie centraal staat.

Herstellen doe je zelf!

Afgelopen woensdagavond stond ik voor de keus zal ik naar Forrest Gump kijken of naar Engeland-  Nederland. Ik, Ad van Emmerik,  maakte de verkeurde keus want ik heb naar een smakeloze wedstrijd  zitten kijken. Forrest Gump zou gezegd hebben “Shit happens.” Maar ik zeg: ‘herstellen doe je zelf’! Lees verder..

Nieuw project: Cliëntsturing

Iemand een trut noemen betekent dat jij iemand niet echt mag. Dit is dan nog zacht uitgedrukt! De betekenis van trut is: akelig kind, domme vrouw, takkewijf, zeurig persoon, troela en vervelend meisje. Associaties die niet positief zijn. Ik wil hier in ieder geval niet mee geassocieerd worden! Binnen de projectgroep van Zelf Wonen Zelf Doen kwamen wij gisteren tot de conclusie dat het gebruik van de juiste woorden essentieel is. Ook voor de cliëntgestuurde werkwijze Zelf Wonen Zelf  Doen. Lees verder..

Voor en door

Ideeën over cliëntsturing en voor en doorDe organisatie had een idee. Een idee waarmee zij de mensen voor wie zij werken, ondersteunen om  met plezier te wonen in de samenleving. Aangezien het idee ambitieus is realiseerden de medewerkers van de organisatie zich dat het ze niet zou lukken hun idee zelfstandig uit te werken. En dus gingen ze op zoek naar versterking door professionals zodat het idee werkelijkheid kan worden. Lees verder..

Cliëntsturing bij De Achterkant

De voorbereidingen hebben enige tijd geduurd maar nu is het zover. De Participatieformule startte deze week met een nieuw project wat uitgevoerd wordt in opdracht van en samen met De Achterkant. De Achterkant is een Utrechtse organisatie en een samenwerkingsverband van cliëntenraden en een belangenbehartiger in Utrecht. Samen komen zij op voor de belangen van de cliënten van  de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, beschermd wonen, vrouwenopvang en  jongerenopvang. Lees verder..

Pagina 3 van 3123