headershadow

Clientsturing

Clientsturing betekent cliënten die (mede) bepalen op welke manier een project of organisatie wordt georganiseerd. Clientsturing gaat uit van de talenten en positieve eigenschappen van cliënten.

Voor en door

Ideeën over cliëntsturing en voor en doorDe organisatie had een idee. Een idee waarmee zij de mensen voor wie zij werken, ondersteunen om  met plezier te wonen in de samenleving. Aangezien het idee ambitieus is realiseerden de medewerkers van de organisatie zich dat het ze niet zou lukken hun idee zelfstandig uit te werken. En dus gingen ze op zoek naar versterking door professionals zodat het idee werkelijkheid kan worden. Lees verder..

Cliëntsturing bij De Achterkant

De voorbereidingen hebben enige tijd geduurd maar nu is het zover. De Participatieformule startte deze week met een nieuw project wat uitgevoerd wordt in opdracht van en samen met De Achterkant. De Achterkant is een Utrechtse organisatie en een samenwerkingsverband van cliëntenraden en een belangenbehartiger in Utrecht. Samen komen zij op voor de belangen van de cliënten van  de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, beschermd wonen, vrouwenopvang en  jongerenopvang. Lees verder..

Pagina 3 van 3123