headershadow

Eigen kracht

Op eigen kracht gaat uit van de eigen kracht van burgers in de samenleving in plaats van alle verantwoordelijkheid bij de gemeenten en zorg en welzijnsinstellingen.

Transitie naar WMO: Ben jij er klaar voor?

transitite naar wmoMet 1 januari 2015 op komst, de transitie van AWBZ naar WMO, herziening jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet die nu echt doorgaat, stellen we jou de vraag: ben jij er klaar voor? 

Verandering in de praktijk

Voor de gemeente Arnhem voert De Participatieformule het project ‘Meedoen doe je samen’ uit.
Arnhem neemt afscheid van de traditionele Inloopfunctie voor mensen met een GGz achtergrond, dak- en thuislozen en verslaafden. Deze inloopfunctie is ontstaan in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat en als zorgfunctie door de GGz georganiseerd. Ons project vertrekt vanuit de Participatiesamenlevingsgedachte en biedt een oplossing om het anders te doen. We nemen afscheid van de werkwijze dat de zorg alles organiseert.

Lees verder..

Hoe zorg jij voor jezelf in een conflictsituatie?

conflictsituaties oplossenTijdens mijn werk met mee-doeners en mee-denkers in onze participatieprojecten, kom ik een verscheidenheid aan mensen tegen. In deze verscheidenheid werken we samen en ondersteun ik onder andere de “samenstuur” processen. Ieder van ons heeft in zijn of haar leven een rugzak aan ervaring met leuke en minder leuke situaties gevuld. We vormen daarbij onze eigen overtuigingen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, wat je wel tolereert en wat je niet accepteert in het gedrag van de ander en waar je grens ligt.

Lees verder..

Meegaan of afstand nemen?

IMG_2386“Omgaan met mijn puberdochter. Een keuze tussen er-in-mee-gaan en afstand nemen..”

Mijn dochter pubert. Dat is een heel nieuwe ervaring voor mij. Een opmerking over “het is tijd om te gaan slapen”, een reactie daarop en een steeds roder wordend gezicht met stemverheffing totdat er geen zinnig gesprek meer mogelijk is.

Gevolg: adrenaline-niveau op max, smijtende deuren, scheur in de muur, boze dochter op zolderkamer en boze moeder aan tafel  en niet in staat überhaupt te gaan slapen. Gevoel: uitzichtloosheid. Op dat moment heb ik een keuze: meegaan in het gevoel van uitzichtloosheid en boosheid of even afstand nemen om uit het gevoel of de lading te blijven. Lees verder..

Toen ik je zag…

Toen ik je zagVan Carolien, een oud stagiaire met ervaringsdeskundigheid, ontving ik dit jaar het boek “Toen ik je zag” voor kerst. Zomaar, als cadeau, erg leuk en dank! Ik begon te lezen op eerste kerstdag en tweede kerstdag had ik het uit. Het greep mij, het raakte mij. En schijnbaar mij niet alleen het is al enkele weken het best verkochte boek in Nederland. Twee dagen nadat ik het boek uit had mailde ik naar de gever: Waarom gaf je mij juist dit boek? Ze moest even nadenken over mijn vraag maar zou snel reageren. Lees verder..

Plezier en passie in 2015

Ballonnen Feest ParticipatieformuleHet is tijd voor plezier en passie in 2015. De wet en regelgeving veranderen. De grote lijnen zijn geschetst. Dit kunnen we niet meer veranderen… En dit is ook niet nodig. Wij, als burger, mogen van de gemeente ons eigen feestje gaan bouwen; eigen verantwoordelijkheid staat centraal. En we spreken onze kracht aan. We hebben zin in de participatiesamenleving! Lees verder..

De professional aan het woord over de transitie…

Proffesional 2Afgelopen maanden en zelfs jaren wordt al gesproken over de transitie binnen Zorg en Welzijn.  Woorden als transitie, overheveling, transformatie, WMO, AWBZ, WSW, WWB vliegen om je oren. Binnen de Zorg- en Welzijnsorganisaties is vaak geen overzicht van de feiten en de consequenties. Ik sprak afgelopen week met verschillende professionals uit Zorg en Welzijn en kwam op een aantal terugkerende vragen die professionals hebben… Lees verder..

Blogreeks: Het wordt leuk in 2015!

Calendar for Year 20151 januari 2015 is opeens dichtbij. We hebben nog (maar!) ruim een jaar om ons klaar te maken voor de grote transitie in zorg en welzijnsland. Van AWBZ naar WMO, invoering Participatiewet en ook de jeugdzorg naar gemeenten. Opeens wordt het grootste onderdeel van een gemeentelijke begroting het sociale domein. Wat betekent dit voor gemeenten en wat voor een vragen roept dit op? Welke vragen heeft de professional en welke de inwoner, oftewel de burger? De komende weken besteden wij speciale aandacht aan de vragen van gemeenten, burgers en professional in een blogreeks over deze geplande transitie. Voor ons zijn zij allemaal even waardevolle klanten. We gaan in op hun vragen en laten zien dat het in 2015 heel leuk leven en werken kan worden. Lees verder..

Pagina 1 van 212