headershadow

Participatiewet

De Participatiewet wordt in 2014 ingevoerd. De participatiewet vervangt de wet werken naar vermogen die in 2012 op de agenda stond.

Transitie naar WMO: Ben jij er klaar voor?

transitite naar wmoMet 1 januari 2015 op komst, de transitie van AWBZ naar WMO, herziening jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet die nu echt doorgaat, stellen we jou de vraag: ben jij er klaar voor? 

Verandering in de praktijk

Voor de gemeente Arnhem voert De Participatieformule het project ‘Meedoen doe je samen’ uit.
Arnhem neemt afscheid van de traditionele Inloopfunctie voor mensen met een GGz achtergrond, dak- en thuislozen en verslaafden. Deze inloopfunctie is ontstaan in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat en als zorgfunctie door de GGz georganiseerd. Ons project vertrekt vanuit de Participatiesamenlevingsgedachte en biedt een oplossing om het anders te doen. We nemen afscheid van de werkwijze dat de zorg alles organiseert.

Lees verder..

Blogreeks: Het wordt leuk in 2015!

Calendar for Year 20151 januari 2015 is opeens dichtbij. We hebben nog (maar!) ruim een jaar om ons klaar te maken voor de grote transitie in zorg en welzijnsland. Van AWBZ naar WMO, invoering Participatiewet en ook de jeugdzorg naar gemeenten. Opeens wordt het grootste onderdeel van een gemeentelijke begroting het sociale domein. Wat betekent dit voor gemeenten en wat voor een vragen roept dit op? Welke vragen heeft de professional en welke de inwoner, oftewel de burger? De komende weken besteden wij speciale aandacht aan de vragen van gemeenten, burgers en professional in een blogreeks over deze geplande transitie. Voor ons zijn zij allemaal even waardevolle klanten. We gaan in op hun vragen en laten zien dat het in 2015 heel leuk leven en werken kan worden. Lees verder..

Om de tuin geleid….

De afgelopen week hebben we allemaal in de krant het dossier Post NL en het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap kunnen volgen. PostNL kreeg hier veel aandacht voor. De strategie was al langer geleden gestart. Een eerder moment was toen zij vorig jaar Valid express overnamen: het unieke uitzendbureau in de vorm van een koeriersdienst waar mensen werken met een handicap. De afgelopen maanden positioneerde dit bedrijf zich langzaam maar gedegen als een van de oplossingen om de Participatiewet succesvol in te voeren. Alleen doen ze dat wel? Gaat Post NL daadwerkelijk het gedachtengoed van De Participatiewet verankeren in de business? Ik voel me om de tuin geleid en daar heb ik last van…… Lees verder..

Transitie & transformatie: geen oude wijn in nieuwe zakken!

Al jaren praten we er over in zorg en welzijnsland. De regierol van de gemeente wordt groter. Delen van de AWBZ gaan naar de WMO, de uitvoering van de wet op de jeugdzorg verschuift van de provincie naar de gemeente en meedoen naar vermogen staat voorop. Daarbij is de invoering van De Participatiewet gepland op 1 januari 2014 waardoor de rol van het UWV verkleint. Kortom, 2013 lijkt nu echt het jaar waarin we voor het laatst volgens oude patronen en vanzelfsprekendheden kunnen werken. Lees verder..