headershadow

Latest Blogposts

Hoe zorg jij voor jezelf in een conflictsituatie?

conflictsituaties oplossenTijdens mijn werk met mee-doeners en mee-denkers in onze participatieprojecten, kom ik een verscheidenheid aan mensen tegen. In deze verscheidenheid werken we samen en ondersteun ik onder andere de “samenstuur” processen. Ieder van ons heeft in zijn of haar leven een rugzak aan ervaring met leuke en minder leuke situaties gevuld. We vormen daarbij onze eigen overtuigingen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, wat je wel tolereert en wat je niet accepteert in het gedrag van de ander en waar je grens ligt.

Soms worden we danig op de proef gesteld met onze grenzen aan gedrag, denk ik wel eens. Alleen al de heftige uitspraken die de voortdurende “zwarte pieten” discussie oproept, maar ook wat ik zelf tegenkom in mijn werk.

Regelmatig zie ik gedrag wat ik niet kan thuisbrengen. Meestal vraag ik dan door bij de ander, waar dat gedrag vandaan komt, hoe iets werkt bij de ander en wat de ander ermee wil bereiken. Ook geef ik aan wat dat gedrag met mij doet en of de ander zich daarvan bewust is. Een manier voor mij om in gesprek te komen en te blijven. Ik weet dat ik in een grote mate open sta voor de werelden waarin anderen leven en handelen. Logisch, want in mijn werk als trainer en coach heb ik dat nodig om open in contact te zijn.

Er zijn momenten waarop ik het gedrag van de ander ervaar als vervelend en naar. Dan komt het gedrag aan de grenzen van mijn normen voor mijn welbevinden, de mate waarin ik transparant met iemand kan samenwerken en hoe ik plezier hou in samenwerken.
Dit overkwam me de afgelopen maanden een aantal maal. De ene keer gooide iemand een tafel met kopjes omver omdat mijn reactie op zijn terugkerende vraag niet bevredigend was. Een andere keer kreeg ik het idee dat mensen met wie ik samenwerk mij zwaar beïnvloeden om iets te denken over en te vinden van een collega. Ik heb ook wel eens bedreigende taal en bedreigende non-verbale uitingen aan mijn persoon en adres gehad.

Hoe ga ik om met een conflictsituatie?

Alle drie de keren was mijn reactie anders. De eerste keer boeide mij de agressie niet. Ik was zeker van mijn zaak. De man in kwestie wilde geld waar hij geen recht op had. Ik heb hem in de confrontatie een optie gegeven over wat hij kon doen: “Je maakt nu rustig een afspraak met mij en mijn collega en dan praten we verder over jouw kwestie. Of je gaat nu weg.” En dit ben ik blijven herhalen. Uiteindelijk is hij weggegaan waarbij hij zijn agressie op een voorwerp heeft afgereageerd.

De tweede keer was lastiger. Wat doe je als je van verschillende kanten een ander verhaal hoort? Ieder brengt zijn of haar verhaal over de ander naar buiten, vanuit zijn of haar eigen visie en, jawel, wereldbeeld. Hoe blijf je buiten de inhoud en bij het proces? Wat ik wil in zo’n situatie is dat ik, samen met de mensen die een conflict hebben, helder krijg wat er nu eigenlijk aan de hand is. En of we, met hoe we ons opstellen, bereiken wat we willen bereiken. Kortom, ik ga de dialoog aan.

Bij de derde keer was het duidelijk dat de ander mijn norm voor respectvol contact had overschreden. Geen dialoog dus, maar een duidelijke grens ten aanzien van zijn gedrag door middel van een melding bij de wijkagent.

Conflictsituatie oplossen?

Kortom, driemaal was er een situatie waarin mijn grens werd bereikt. Hoe hiermee om te gaan? Ik kom tot de volgende drie manieren om ermee te gaan:

1. Geef een duidelijke boodschap in wat de ander van je kan verwachten in zowel woorden als houding en blijf uit het conflict wat iemand met je wil aangaan.
2. Stap uit de discussie en organiseer een ontmoeting voor dialoog waarin je deelt wat je ziet en welk effect dit op jou heeft
3. Organiseer bij een conflictsituatie hulp en steun. Iemand die het proces kan begeleiden of een collega die jou support.

Als je in staat bent om bij jezelf te blijven, neem je jezelf en de ander serieus. Je voelt je gezien en gewaardeerd om wie je bent en de ander zal dat ook voelen! Je straalt eigenheid uit. Je stelt gedrag, waarin feedback geven en ontvangen en waarin je voor je eigen gedachten en gevoel uitkomt, als voorbeeld. Een voorbeeld om vooruit te komen op je eigen pad waarbij je dicht bij jezelf blijft. Dat is goed voor je zelfbeeld en het beeld wat anderen van je krijgen. Gezien worden en je gewaardeerd voelen zijn basiselementen om te groeien en te leren.

Hoe zorg jij voor jezelf in een conflictsituatie?

1 reactie op “Hoe zorg jij voor jezelf in een conflictsituatie?


Comment author said

Door gonnie verhoeven op 1 november 2014 om 15:16

ik heb me aangeleerd om het even te laten rusten,met de mededeling ik kom er later op terug met een gepaste reactie.

 

Plaats een reactie


*