headershadow

Latest Blogposts

Gemeente, hoe doe jij mee?

gemeente21De laatste weken hoor ik van gemeenten met wie ik werk dat alles nu echt in het kader staat van de transitie. Vrije dagen worden ingetrokken, afdelingen staan op scherp, er is heel veel te doen: de transitie van een groot aantal AWBZ functies naar de WMO nadert snel. De Participatiewet is op 1 januari 2015 een feit. Hoewel vele gemeenten 2015 gebruiken als overgangsjaar, benutten gemeenten ook graag de vrije ruimte die ze hebben om nu te starten met het vormgeven van de gewenste couleur locale. Daarom vandaag vanuit ons de vraag: hoe werk jij met jouw gemeente om je ambities waar te maken? Hoe kun jij als ambtenaar het verschil maken en inderdaad de coleur locale toevoegen?

De transitie gaat gepaard met een bezuiniging. We weten echter allemaal dat goede zorg en participatiemogelijkheden altijd nodig zijn. Huidige aanbieders werken al jaren in een opdrachtgever- en afrekensysteem waar hun hele organisatie op is ingericht. De bedoeling, dat waar ze werkelijk voor moeten werken, staat hierdoor vaak op gespannen voet met de verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Wat is er leuker en uitdagender als jij met jouw gemeente het verschil kunt maken? Dat je je eigen vrije ruimte claimt om inderdaad professionals weer bezig te laten zijn met datgene waar het om gaat. Dat vraagt lef van gemeenten, het vraagt loslaten en het vraagt het debat met zittende partijen die ook veel te verliezen hebben.

Tip 1: laat de mensen voor wie je het doet meebeslissen!

Dat klinkt vanzelfsprekend, toch blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig. Hoe vaak worden beleid en te maken keuzes slechts door professionals gemaakt? Je kunt dit van klein tot groot organiseren. Zo heeft Utrecht als jaren een Participatiefonds. Ieder jaar mogen cliënten uit de (O)GGZ doelgroep € 100.000 aan subsidie toewijzen aan cliëntinitiatieven die het meedoen naar vermogen bevorderen en vooral ook op een ander manier mogelijk maken. En wat blijkt: de commissie die bestaat uit mensen met cliëntervaring is vaak kritischer dan de professionals met als bijzonder leuke meerwaarde: ze zorgen dat projecten een stapje verder, out of the box gaan. Oplossingen liggen voor hen vaak voor het oprapen. En het resultaat: het beschikbare geld gaat niet altijd op!

Tip 2: Creëer ruimte voor vernieuwing

Ken jij de hoeveelheid regels waar zorgorganisaties rekening mee moeten houden? Zijn al die regels en verantwoordingsystematieken wel nodig? Of staan die juist het “kantelen naar zorgen dat” in de weg? Kortom, laat alle huidige systemen en afrekenregels bij de “oude orde” en wees kritisch op wat je nodig hebt. Kijk vooral naar dat wat bijdraagt aan “de bedoeling.”


Tip 3: geef nieuwe initiatieven kansen

De transitie heeft tot gevolg dat zittende partijen ook (veel) te verliezen hebben. De afgelopen tijd heb ik nogal wat inkoopprocedures bijgewoond. Je ziet de ambitie van de zittende partijen om hun stukje te behouden. Echter draagt dit bij aan de gewenste verandering? Iedere gemeente wil ondernemerschap in zijn/haar gemeente, juist ook op het sociale domein. Geef nieuwe initiatieven die kans en nodig hen uit om mee aan tafel te gaan. Los van dat nieuwe initiatieven nieuwe oplossingen bieden, prikkelen zij de bestaande aanbieders het anders te doen!

De Participatieformule werkt in veel gemeenten in het land, soms met gemeenten samen, soms voor gemeenten. Wil je meer weten over deze tips of zoek je voor jouw gemeente naar creatieve oplossingen? Mail ons dan. We komen graag eens praten om te kijken of we je verder kunnen helpen.

Ter inspiratie. Samen met cliënten ontwierpen wij De Kantellat, een korte checklist in het anders werken. Heb jij deze al ingevuld? Weet jij hoe ver jij al gekanteld bent?

 

3 reacties op “Gemeente, hoe doe jij mee?


Comment author said

Door Marian op 15 juni 2014 om 15:26

in ons dorp is een sociale Marke ontwikkeld. Hierbij verschillende formele en informele organisaties bij betrokken. Natuurlijk met mensen die bij voorkeur in ons dorp wonen. Kort gezegd moeten mensen meer omzien naar elkaar. De organisaties betrokken bij dit initiatief zullen dit nu gaan uitdragen zodat uiteindelijk de hele bevolking in ons dorp op de hoogte is wat de bedoeling maat ook waarom het zo belangrijk is dat er meer naar elkaar wordt omgezien. Het moet dan resulteren dat minder mensen zich eenzaam voelen, dagen ziek thuis liggen zonder dat iemand komt en bijvoorbeeld even boodschappen doet of de was verzorgt. Kortom een dorp waar het goed wonen is!. Deze pilot zal over de hele gemeente Westerveld worden uitgerold maar dan met de inwoners van die andere dorpen.

 

Comment author said

Door Mieke op 18 juni 2014 om 06:10

Hallo Marian, een mooi initiatief en dank dat je dit met ons deelt. Werk je er zelf ook actief aan mee? Is er al wat publiciteit over? Ik zou het leuk vinden dat te lezen. Dank voor je reactie!

Mieke

 

Comment author said

Door Marian op 18 juni 2014 om 07:20

Er is een stamtafel in het zorgcentrum in ons dorp waar het mogelijk is om mensen te ontmoeten. Daarnaast komt er naar alle waarschijnlijk een flyer waarin feitelijk wordt aangegeven wat door de ogen van de “Sociale Marke” de overheid feitelijk verwacht van elke burger. Alle burgers moeten feitelijk inzien dat het belangrijk is om contacten te hebben en te onderhouden waar je een beroep op kunt doen op die momenten dat het even niet goed gaat met je. Ook moeten de burgers natuurlijk dan ook zelf eens hulp aanbieden. Dat is wat we willen bereiken. We willen graag een HEEL SOCIAAL DORP DWINGELOO blijven. Er wordt al veel voor elkaar gedaan hoor maar het zal een tandje meer moeten omdat het overheidsbeleid anders wordt. We kunnen niet meer alles van de overheid verwachten!

 

Plaats een reactie


*