headershadow

Latest Blogposts

Jouw passie en de participatiewet

Al weer drie jaar geleden schreef ik mij als zelfstandig ondernemer in bij de Kamer van koophandel. Al jaren zette ik allerlei participatie initiatieven op maar altijd met anderen en voor anderen. Nu was het genoeg, ik nam ontslag. Ik ging het zelf, voor mezelf en helemaal vanuit mijn eigen visie gaan doen. Dat ik mij op de markt zou gaan zetten als oplosser voor participatievraagstukken was voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid. En verder, ja ik ging gewoon beginnen met mijn grootse ideeën. Ik wist dat ik dat niet allemaal alleen zou kunnen maar gaan wachten op geschikte partners kon wel eens heel lang duren en dat past niet bij mij.

Het was een meer dan goed besluit! Voor mij persoonlijk en zeker ook zakelijk gezien; er was een grote markt! Het besef in Nederland dat iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de samenleving willen we onze samenleving houdbaar houden groeide me de dag. Voor het in de markt zetten van mijn bedrijf een mooie kans! Maar dat was niet waarom ik koos voor het participatievraagstuk als kern van mijn bedrijf. Ik koos dit omdat:

– ik er van overtuigd ben dat je gelukkiger wordt als je dingen doet die zin hebben
– ik er van overtuigd ben dat waardering van anderen voor wat je doet cruciaal is
– ik er van overtuigd ben dat iedereen zo onafhankelijk mogelijk in het leven wil staan

Kortom, mijn overtuiging was mijn belangrijkste instrument. En dus had ik mijn slogan al: Participatie door passie!

Vanuit deze overtuiging kwam ik in gesprek met voor mij oude bekenden Mariska en Lizet, die nu mijn super fijne partners zijn. Samen begonnen we De Participatieformule. Samen delen we een aantal overtuigingen die de basis vormen van waaruit we werken. Samen werken we iedere dag met plezier aan het ontwikkelen en implementeren van participatieconcepten. Omdat we weten dat zinvol meedoen goud is! Onze passie drijft ons, daar is geen wet voor nodig. Wij zijn er ook van overtuigd dat als je vanuit passie werkt en vanuit passie het participatievraagstuk oplost de wet je alleen maar kan helpen.

Hoe denk jij daar over?
Zie jij deze wet voor participatie als kans en hulpmiddel of als beer op de weg?

De ervaringscoaches van het project Doen en Laten brengt je thuis weten inmiddels welke rol zij kunnen vervullen in het participatievraagstuk. Zij profileren zichzelf met hun eigen talenten en zorgen ervoor dat ze in de toekomst kansen creëren. Wil je meer weten over dit project?

Op de de DVD ‘Meedoen naar Vermogen’  staat de film over het project Doen en Laten brengt je thuis en een korte impressie van de Kantelbijeenkomst door de Gemeente Utrecht.
Wil jij kans maken op een DVD?

Laat een reactie achter op dit blogbericht en vertel ons waar jij kansen ziet!

We verloten onder de reacties vijf dvd’s met daarop de voorbeelden over meedoen naar vermogen.

17 reacties op “Jouw passie en de participatiewet


Comment author said

Door Gert de Jonge op 14 maart 2013 om 10:54

Talenten van het individu als uitgangspunt

Uitgangspunt is de verbinding te vinden tussen enerzijds het talent (persoonlijke eigenschappen, (ontwikkelbare)capaciteiten en intrinsieke motivatie) van een individu en anderzijds de behoefte van een organisatie.

Dit houdt in dat de talenten van het individu het uitgangspunt worden bij de selectie en ten aanzien van competentie ontwikkeling. Dus eerst vaststellen wat de talenten van een individu zijn, beoordelen of deze persoon past bij de organisatie(cultuur) en vervolgens deze persoon competenties laten ontwikkelen op basis van zijn/haar talenten.

Nu is het zo dat(de meeste) organisaties vanuit een structuur denken. Mensen moeten passen op een functie en worden hiervoor beoordeeld op opleiding, werkervaring en aanwezige competenties. Probleem is echter (kunnen we aantonen vanuit de praktijk) dat bij nogal wat mensen de eigen talenten niet synchroon lopen met de gemaakte studiekeuze en ontwikkelde competenties. Ze zitten derhalve niet op de voor hen juiste positie in een organisatie.

Conclusie, door als organisatie enkel te selecteren op basis van opleiding, werkervaring en opgebouwde competenties heb je nog niet de garantie de meest geschikte persoon op de juiste plaats te krijgen.

Wij maken talenten middels online psychologische onderzoeken inzichtelijk en verbinden mensen met organisaties.

 

Comment author said

Door Mieke op 19 maart 2013 om 10:33

Beste Gert, dank je wel voor je reactie. Ja, was het maar zo simpel als het lijkt. Garanties heb je nooit, helaas. Kansen geven aan mensen betekent ook dat het soms mis kan gaan. Maar ik denk dan altijd: wat leert mij dit? En zo kom ik verder, ik hoop jij ook!

Hartelijke participatiegroet, Mieke

 

Comment author said

Door Ad van Emmerik op 14 maart 2013 om 12:30

je hebt geen wet nodig om je laten drijven door je passie of door de dingen waar je in gelooft.
Wat een mens nodig heeft is vertrouwen hebben in eigen capaciteiten en de drive en passie om dat te realiseren.
Daar hebben we bij het project doen en laten ieder dag mee te maken.

 

Comment author said

Door Lizet op 15 maart 2013 om 15:35

Dank je wel Ad voor jouw mooie reactie! En ik heb het helemaal met jou eens dat je geen participatiewet nodig hebt om je ‘dromen’ te realiseren..

 

Comment author said

Door Willem Brons op 14 maart 2013 om 14:04

Leuke blog. Ja ook ik zie kansen in deze ontwikkelingen. Maar het valt me op hoe verdeeld de sector nog is, niet iedereen ziet kansen. Ook wel te begrijpen maar daardoor ligt er voor jullie wellicht nog veel werk.

 

Comment author said

Door Mariska op 17 maart 2013 om 11:41

Dank voor je reactie, Willem. We zien ook dat er nog wat nodig is zodat iedereen kansen ziet. Daar ligt voor ons een schone taak: mensen en organisaties helpen succesvolle voorbeelden te creëren en dit laten zien!

 

Comment author said

Door Anke Fokkens op 14 maart 2013 om 16:24

Vandaag vroeg ik aan het eind van een trainingsbijeenkomst iedereen op te schrijven wat ze geleerd hadden. Een cursist schreef: ‘Iedereen kan wel iets’. Mooier kan ik het niet verwoorden. Ik zou het nog willen aanvullen met ‘Iedereen wil wel iets’. Het is toch pure verspilling van de maatschappij om daar geen gebruik van te maken?

 

Comment author said

Door Mariska op 17 maart 2013 om 11:44

Hoi Anke, dank voor je reactie. Inderdaad, hoe zorgen we ervoor dat al het talent dat er is in onze maatschappij over het voetlicht komt? Wat mij betreft betekent dat: luisteren naar mensen en ze ook de gelegenheid geven om te laten zien wat ze kunnen bereiken. En daar zetten we ons voor in. Net als jij!

 

Comment author said

Door Peter Schrijver op 15 maart 2013 om 12:46

De reactie ‘iedereen kan wel iets’ is een mooie waarheid. En dat iedereen ook wel iets wil, is ook moeilijk te ontkennen. Mijn trainingsbureau gaat uit van de gedachte dat iedereen wel iets kan, maar dat veel mensen die dingen ook beter kunnen. Dat is een leerproces, een ontwikkeling, dat uitgaat van de beginsituatie en toewerkt naar het beoogde resultaat. Het mooiste is als de deelnemers aan het leerproces dat te bereiken doel zelf verwoorden. Dan ontstaat de gedachte ‘iedereen kan en wil wel iets meer’ Daaraan meewerken en dat faciliteren lijkt me prachtig!
Peter Schrijver

 

Comment author said

Door Mieke op 19 maart 2013 om 10:35

Beste Peter,
Voor mij ben jij een meester in het mensen uitdagen om te leren! Ik gebruik nog steeds enkele dingen die ik van jou heb mogen leren. Daar vertel ik je graag binnenkort over. Dit met de intentie dat we allebei weer kunnen leren! Hartelijke participatiegroet en dank voor je reactie, Mieke

 

Comment author said

Door Denise Dulcic op 15 maart 2013 om 13:26

Mijn slogan is: ‘mogelijkheden zien in plaats van beperkingen’. Ik vind dat iets heel gewoons en de Participatieformule deelt die mening! Toch merk ik dat die vanzelfsprekendheid niet vanzelfsprekend is. Helaas spreek ik vaak genoeg mensen die weinig boodschap hebben aan mensen met een beperking. En dat voor hen het ook zeker geen doorslaggevende factor is om bijvoorbeeld bij mijn bedrijf Deli Social af te nemen in plaats van bij een bedrijf dat geen werknemers in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met plezier kan werken, mits (blijvende) begeleiding op maat geboden wordt. En minstens zo belangrijk, de werkgever moet openstaan voor deze nieuwe doelgroep. Maar of de Participatiewet ook een mentale switch teweeg kan brengen bij reguliere werkgevers en bedrijven? Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij!

 

Comment author said

Door Lizet op 15 maart 2013 om 15:40

Hallo Denise.. Wat denk jij dat nodig is om een mentale switch teweeg te brengen bij reguliere werkgevers en bedrijven. De participatiewet is daartoe misschien niet toereikend, maar ligt er een weg voor de ‘sociale ondernemers’ om hier iets mee te doen? Ik ben benieuwd!

 

Comment author said

Door Marian op 17 maart 2013 om 21:09

Ik ben het zeker eens dat de participatiewet goede kansen biedt. De doelgroepen waarvoor deze wet kansen biedt zijn naar mijn mening met name personen die in het reguliere arbeidsproces moeilijk zijn te plaatsen. Zij kunnen zich zeer zeker nog nuttig maken voor de maatschappij en dat geeft ze zelf een positief gevoel om erbij te horen in deze maatschappij. Ik denk dan aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk maar ook met ondersteuning bij reguliere werkgevers hand- en spandiensten doen.

 

Comment author said

Door Mieke op 19 maart 2013 om 10:37

Hallo Marian,
Jouw gedachten deel ik. Ik hoop net als jij van harte dat De Participatiewet de oplossingen biedt voor de vragen die we nu hebben. Vragen die we nu hebben om nog meer de talenten van mensen te kunnen benutten. Heb jij nog een concreet verzoek hiervoor?

Hartelijke groet, Mieke

 

Comment author said

Door Hans van Oosterlaat op 18 maart 2013 om 21:01

Wat mij altijd opvalt, is dat er in Nederland altijd wordt gedacht in het veranderen van wetten. Als je in Duitsland een beperking tot de arbeidsmarkt hebt dan kom je terecht op een “Werkstatt”, dat is een bedrijf dat drie functies in één verenigd. Dat is een dagverblijf, een sociale werkplaats een leerbedrijf. Men gaat er niet vanuit dat mensen zich niet kunnen ontwikkelen, omdat deze “Werkstatt” ook bedoeld is voor mensen die zich kunnen ontwikkelen tot een functie in een regulier bedrijf. De mensen werken er vier dagen in de week en krijgen er een dag scholing.

Hier in Nederland wordt er bezuinigd op scholing en begeleiding van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar aan de andere kant moeten mensen wel in een zo veel mogelijke reguliere baan aan de slag. Dat is gas geven en op de rem trappen tegelijk.

Verder wil ik kwijt dat ik verschillende malen bij organisaties waaronder de overheid heb gesolliciteerd. Ik werd steeds afgewezen omdat ik te hoog was opgeleid. Dat is niet echt motiverend en stimulerend. Ik zou gewoon eens willen dat ik een concreet een baan kreeg en dat er niet eindeloos werd gepraat over het verleden, sociale vaardigheden e.d. Ik kom om een functie te vervullen en niet om de hele dag met mensen in mijn omgeving te zitten kletsen.

Dat de overheid mensen wil helpen om op een zo geschikt mogelijke plek te belanden, dat hoor ik al tien jaar. Maar nog steeds doe ik productiewerk bij een sociale werkplaats en is er tot nu toe niets veranderd, terwijl ik universitair geschoold ben.

 

Comment author said

Door thomas rietkerk op 21 maart 2013 om 23:24

De ParticipatieWet kan, in potentie, inderdaad een omslag teweeg brengen: mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt, als volwaardig medewerker aannemen, ipv hen ‘speciale’ plekken te geven in sociale werkplaatsen of GGZ werkprojecten. welke, ondanks alle goede intenties, toch ook bijdragen aan een vorm van stigmatisering ( leuk wat je doet, maar ECHT werk is het niet).

een valkuil bij het opleggen van een quotum bij bedrijven voor het in dienst nemen van mensen met een ‘arbeidshandicap’ is het volgende: bedrijven gaan dit administratief/cijfermatig aanpakken, zonder visie: hebben we al mensen in dienst die iets van een arbeidshandicap hebben? als we er niet genoeg hebben, kunnen we er dan paar op een ongevaarlijke positie inzetten?
dit zijn niet zomaar doembeelden, dit is nu al de realiteit.

bedrijven zijn echter niet zozeer ‘slecht’ of onwelwillend, maar vooral onwetend: ze weten niet hoe om te gaan met deze mensen, zijn bang voor produktieverlies, etcetera.

Ik zie hiervoor een schone taak weggelegd voor clubs zoals bv de Participatieformule, die enerzijds weten wat er speelt op het gebied van wetgeving, en anderzijds kennis hebben van mogelijkheden en krachten van deze doelgroep. Gemeentes zelf ontberen vaak deze kennis..

Conclusie: WIJ, kenners van de mogelijkheden en ondersteuning van mensen met een zogenaamde ‘arbeidshandicap’ moeten ervoor zorgen dat de ParticipatieWet duurzaam, en met Visie wordt uitgevoerd!!

 

Comment author said

Door Lizet op 2 april 2013 om 12:50

Super al jullie reacties!

Zoals beloofd ontvangen vijf mensen een DVD met hierop twee voorbeelden over eigen kracht en de participatiewet.

De winnaars zijn geworden (en hebben ook een e-mail ontvangen):
– Gert de Jonge
– Anke Fokkens
– Denise Dulcic
– Hans van Oosterhout
– Marian

 

Plaats een reactie


*