headershadow

Latest Blogposts

Transitie, Kanteling, WMO en AWBZ

Begrippen die bij gemeenten, zorg en welzijnsinstellingen deze maanden veelvuldig worden gebruikt zijn onder andere: kantelen, transitie, transformatie, decentralisatie, AWBZ en WMO. Deze woorden vliegen om je oren. Gemeenten stellen beleid met betrekking tot de gewenste kanteling waardoor we dichter bij de participatiesamenleving komen. Zorg- en welzijnsinstellingen en Jeugdzorg willen allemaal met de gemeenten een inkooprelatie hebben voor 1 januari 2015. Vanuit verschillende hoeken werkt iedereen om 1 januari 2015 de gehele kanteling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ben jij benieuwd hoe de burgers het beleid in de praktijk vertalen? De Participatieformule vroeg het hen. Wil jij dit document ontvangen?

1.       De Transitie

De transitie houdt in dat  verantwoordelijkheden van de provinciale en landelijke overheid worden overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat.

 2.       De Kanteling

De kanteling, het gewenste anders werken in de zorg, is al jaren geleden ingezet. Van organisaties, medewerkers en burgers wordt verwacht dat zij in denken en doen gaan kantelen. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat er iets gebeurt. En niet alles hoeft op eigen kracht, maar juist samen krachtig. Kantelen staat voor in gesprek gaan met de burger om, ondanks beperkingen, mee te blijven doen in de samenleving. Zoals op Prinsjesdag werd aangehaald; de participatiesamenleving. De Participatieformule ziet dat de kanteling successen geeft voor kwetsbare burgers. We hebben vele voorbeelden van cliënten die hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Ieder mens op zijn/haar eigen manier  en naar eigen vermogen.
Burger/cliënt uit Schiedam: ‘Na jaren thuis te hebben gezeten, heb ik nu een parttime ben, een eigen woning. Ik ben trots!’
Burger/cliënt uit Utrecht: ‘In 2007 zat ik in de Wajong, ik had geen werk en voelde me niet happy. Dit jaar ga ik trouwen en heb ik een eigen baan. Ondanks mijn autisme kan ik wel werken. Ik ben blij dat mijn werkgever dit inziet.’
Burger/cliënt uit Arnhem: “Eindelijk kan ik me nuttig maken in mijn wijk, vanuit mijn ervaring als cliënt in de psychiatrie: mijn beperking wordt mijn kracht”.

 3.       Betekenis Transitie& Kanteling

Betekenis Transitie & Decentralisatie:

overdragen van verantwoordelijkheden van de landelijke en provinciale overheid naar de gemeenten
– Ondersteuning, begeleiding en verzorging van de burgers
– Uitvoer van de Jeugdzorg
– Invoer Participatiewet, regelgeving omtrent WSW, WWB en Wajong

Kanteling

De kanteling is ingezet om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen.

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het grootste verschil met de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg is dat de WMO geen recht op zorg is maar een compensatiewet. Een compensatiewet voor dat wat een burger niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door zijn netwerk te vragen, kan oplossen en wat zijn/haar participatie belemmert. De decentralisatie legt de verantwoordelijkheid van begeleiding, ondersteuning en verzorging van de burgers bij de gemeenten en zijn de verschillende domeinen van zorg en welzijn niet meer versnipperd. Gaat het om behandeling, dit blijft in de Zorgverzekeringswet.

4.   Gratis te downloaden: Het Kanteldocument (gemaakt door burgers uit de stad Utrecht)

Elke gemeente in Nederland is druk met beleid maken op de transitie AWBZ naar de WMO. Voor de burgers of cliënten is dit vaak ‘hoogdravende’ taal wat moeilijk te begrijpen is. Daarom heeft De Participatieformule samen met een aantal burgers uit de stad Utrecht (in opdracht van de gemeente Utrecht) een document opgesteld waar de beleidstaal kort en krachtig wordt uitgelegd. Concreet, to the point en vanuit het perspectief van de burger.

Dit document kun je in de transitie WMO – AWBZ gebruiken om de burgers, wijkbewoners, cliënten van jouw organisatie mee te nemen in deze transformatie. Vul jouw naam en e-mailadres in en ontvang van ons een e-mail met een link naar het betreffende PDF-document. Als extra service ontvang jij ook deze week/volgende week  bevindingen met betrekking tot de transitie en de vragen die dit oplevert.

5.       Succesvolle projecten/trajecten binnen de transitie door De Participatieformule

–          Ervaringscoaches in de wijk aan de slag.
Het project waarin de ervaringscoaches werken heet Doen en Laten brengt je thuis. Het is een cliëntgestuurde werkwijze om mensen zelfstandig en op eigen kracht in de wijk te laten wonen.

–          Training ervaringscoaches voor Vitale Verbindingen in Arnhem
De naam zegt het al: in drie wijken in Arnhem leggen kwetsbare bewoners levensvatbare verbindingen tussen gezonde en kwetsbare burgers. De wijkbewoners organiseren het zelf. Vitale Verbindingen gebruikt de ervaring die De Participatieformule heeft opgedaan met het opleiden van ervaringscoaches in Doen en Laten in Utrecht. We geven hier een train the trainer.

–          Op weg naar een succesvolle inkoop relatie met de gemeente
De Participatieformule ondersteunt (strategisch, tactisch en operationeel) een aantal organisaties zodat zij op 1 januari 2015 daadwerkelijk een inkooprelatie met hun gemeenten hebben. Cruciaal daarin is het afscheid nemen van je bestaande profilering waarin je vertelt welke zorg je biedt. Je komt samen tot een formulering die per dienst aangeeft wat je oplost voor de gemeente en zijn burgers. Uiteraard horen inhoudelijke aanpassingen van je dienstverlening hierbij.

Wil je ook een succesvol project in jouw gemeente of met jouw organisatie organiseren? Wij helpen jou graag op weg.

Voor vragen stuur een e-mail naar: info@departicipatieformule.nl.

 

0 reacties op “Transitie, Kanteling, WMO en AWBZ

Plaats een reactie


*