headershadow

Latest Blogposts

Wat houdt de WMO Kanteling in?

Het motto van de WMO Kanteling is: eigen kracht. Kwetsbare mensen of burgers hun eigen talenten en kwaliteiten laten inzetten in plaats van de zorg- en welzijnsprofessional die alles regelt. Het motto van de professional zal worden: niet zorgen voor, maar zorgen dat. De grote lijnen van de Kanteling in de WMO zijn:
Zelfredzaamheid
– Werken naar vermogen
– Individueel aanbod staat niet voorop
In gesprek met de burger en cliënt
– Inzet van eigen netwerk

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een aantal jaar geleden het project ‘De Kanteling’ opgezet. Het streven is om de burger zo lang mogelijk te laten participeren in de samenleving.

Gemeentes en de WMO Kanteling

Voor gemeentes is het doel van de kanteling dat mensen met een beperking betere kansen krijgen om volwaardig mee te doen in de samenleving. Kantelen vraagt van gemeentes, zorg en welzijnsinstellingen een andere benadering naar de cliënt en burger. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijk, zorgen dat staan voorop.

Kantelen is niet iets wat een gemeente alleen doet, maar hiervoor is juist de hulp nodig van de burger en cliënt.  Niet alleen communiceren naar de burger toe wat de Kanteling inhoudt of wat de gemeente verwacht van de burger en cliënt, maar juist in samenspraak gaan met de mensen. Want zonder daadwerkelijke inspraak van deze mensen is een gemeente nog steeds niet aan kantelen.

Een mooi voorbeeld is de gemeente Utrecht, die in 2012 een kantelbijeenkomst heeft georganiseerd samen met cliënten van het project Doen en Laten. De gehele bijeenkomst (bedoeld voor managers uit Zorg & Welzijn) werd begeleid door zowel de gemeente als de cliënten van het project Doen en Laten. Dit is een echt gekanteld werken!

Voorbeelden in het kader van de WMO Kanteling

–          Doen en Laten brengt je thuis(WMO Pilot; gemeente Utrecht)
De Achterkant (een cliëntgestuurde organisatie) en De Participatieformule zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

–          De Kantellat
De kantellat is een checklist, gemaakt door de ervaringscoaches van het project Doen en Laten, waarmee je in 12 vragen kunt zien op jouw werkwijze voldoet aan de kanteling.

–          Streetwise in Business
Streetwise in Business is een ontdekkingstocht voor kwetsbare mensen naar hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en overtuigingen om vervolgens als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

Tips om de Kanteling vorm te geven

1. Organiseer samen met de burger en cliënt bijeenkomsten
2. Organiseer inspraakdagen voor cliënten
3. Vraag altijd om feedback
4. Praat en communiceer in de taal van de doelgroep
5. Schakel samenwerkende partners in (sociale ondernemingen, clientgestuurde organisatie, werken naar vermogen projecten)
6. Publiceer stukken in de lokale kranten
7. Zet social media in (maar zoek eerst uit via welk medium de doelgroep het best te bereiken is)

Nieuwsgierig?
Of wil jij meer weten over de WMO Kanteling?
Neem contact op via info@departicipatieformule.nl of bel 06 23 52 10 06.

0 reacties op “Wat houdt de WMO Kanteling in?

Plaats een reactie


*