headershadow

Latest Blogposts

De professional aan het woord over de transitie…

Proffesional 2Afgelopen maanden en zelfs jaren wordt al gesproken over de transitie binnen Zorg en Welzijn.  Woorden als transitie, overheveling, transformatie, WMO, AWBZ, WSW, WWB vliegen om je oren. Binnen de Zorg- en Welzijnsorganisaties is vaak geen overzicht van de feiten en de consequenties. Ik sprak afgelopen week met verschillende professionals uit Zorg en Welzijn en kwam op een aantal terugkerende vragen die professionals hebben…

Wat vraagt de professional in het kader van de transitie?

1.       Wat houdt de transitie precies in?

Er wordt veel gepraat, maar concrete informatie blijkt niet altijd beschikbaar. Een klein overzicht over de regels omtrent de transitie. Feiten op een rij over de transitie per 1 januari 2015:

–          De transitie staat voor het overdragen van verantwoordelijkheden en financiering van de overheid naar de gemeenten.
–          Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van de burgers.
–          Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoer van jeugdzorg (jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming, jeugd-lvg)
–          Gemeenten worden verantwoordelijke voor de invoer van de Participatiewet, een regelgeving waarin de WSW, WWB en deel van de Wajong worden samengevoegd.

Een tip is om een factsheet te ontwikkelen voor jouw organisatie waarin de feiten en gevolgen van de transitie worden uitgelegd.

2.       Waarom ook al weer een transitie?

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het aantal verantwoordelijke partijen dat bij Zorg en Welzijn is betrokken is erg groot en van verschillende orde. Voor de burger is een aanspreekpunt bij de gemeente simpeler en doeltreffender dan allerlei contactpersonen bij verschillende instanties.

Om als professional goed in te spelen op de transitie is het goed om te beseffen wat de pijlers zijn voor de vormgeving van de transitie oftewel de transformatie binnen Zorg en Welzijn. De transitie is een financiële maatregel en een verschuiving van de verantwoordelijkheden. Echter inhoudelijk spelen drie belangrijke punten rol.

– Stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid bij burgers, bewoners, cliënten of patiënten
– Bieden van hulp dichtbij huis, vooral op lokaal niveau
– Investeren in preventie; voorkomen is beter dan genezen

 3.       Waar dienen nieuwe projecten/organisaties aan te voldoen?

Vrijwel iedere organisatie reorganiseert momenteel om aan de nieuwe ‘eisen’ van de transitie te voldoen. De transitie betekent twee dingen:

  1. dat we gaan “zorgen dat.. “ in plaats van blijven “zorgen voor..”. De professional gaat meer coachend aan het werk en zal “op de handen gaan zitten” en de burger faciliteren in plaats van het voor de burger te regelen.
  2. Dat we dienstverlening en producten anders gaan inrichten, zodat de eigen kracht van de burger meer tot zijn recht komt en we meer uitgaan wat nodig is, dan heel veel aanbod vormgeven. Maar wat zijn nu succesvolle projecten die voldoen aan de nieuwe ‘eisen’? In ieder geval betekent het uitgaan van eigen kracht en dichtbij huis

4.      Waar vind ik inspiratie als professional?

Als team kun je werkbezoeken organiseren om inspiratie op te doen. Het geeft je zicht op projecten die er al zijn en oplossingen die geboden worden.  Ga je opnieuw het wiel uitvinden of gebruik je wat al is ontwikkeld en succesvol is gebleken?! Mocht je op zoek zijn naar inspirerende projecten, stuur een e-mail naar info@departicipatieformule.nl en wij helpen je graag verder.

 5.       Mag ik als professional experimenteren?

De transitie is nieuw en niemand heeft nog de antwoorden. Na een aantal inspirerende voorbeelden of eigen ideeën wil je als professional graag aan de slag. Dit betekent pionieren! De professional vraagt vrije ruimte aan de gemeente en financiers om nieuwe projecten te ontwikkelen, maar vraagt ook ruimte om fouten te maken, het anders te doen en te zien wat wel en niet werkt.

Ben jij een Zorg of Welzijnsprofessional? Welke vragen heb jij in het kader van de transitie? Graag nodig ik jou uit om jouw vragen te delen, want samen komen we verder…

2 reacties op “De professional aan het woord over de transitie…


Comment author said

Door Bas Lizé op 4 november 2013 om 15:19

Transitie dus overplaatsing van verantwoordelijkheden van den Haag naar gemeenten. Voordeel lijkt me: de loketten die je nodig hebt zijn dichtbij.Liefst 1 loket. Maarr…..
-Vraag 1: Ik houd mijn hart vast voor de p[rivacy en het medisch geheim van cliënetn, bijvoorbeeld in geval van WAJONG-uitkeringen en allerlei zorgvoorzieningsaanvragen.Vraag hoe wordt dat gewaarborgd?
Vraag 2. Moet dat echt in één hand komen? Bijvoorbeeld: je uitkering, je medische gegevens, je financiële gegevens, jeugdzorg, etc. Wat is het tegenwicht waar kun je je klacht deponeren als aan dat loket onrechtvaardig behandeld wordt?
Vraag 3. Hebben gemeenten, en dan vooral kleinere gemeenten genoeg deskundigheid in huis om goed om te gaan met alles dat ze tegenkomen?
Vraag 4. Hoe voorkom je rechtsongelijkheid tussen inwoners van rijke en arme gemeenten, tussen inwoners van gemeenten met veel problemen en gemeenten met weinig problemen, tussen inwoners van gemeenten met verschillende politieke prioriteiten. Maw gaat de Noord-Zuidlijn in Amsterdam ten koste van de voorzieningen? Ik heb zo nog veel meer vragen. Groeten, Bas Lizé Cliëntenrecht.

 

Comment author said

Door Lizet op 6 november 2013 om 14:33

Beste Bas,

Wat een prachtige aanvullende vragen heb jij naar aanleiding van dit blogbericht over de transitie. Helaas heb ik de antwoorden op deze vragen ook niet paraat.
Wel ben ik benieuwd hoe anderen dit zien? Ik hoor het graag.

 

Plaats een reactie


*