headershadow

Latest Blogposts

Ziek zijn en eigen regie. Hoe werkt dat?

Regie in eigen handen WMO

Dialoogsessie

“Nee, je mag niet werken,” aldus mijn arts die tegenover met zit, “moet ik zo streng tegen je zijn?” vraagt hij nog. Het is duidelijk, ik ga de komende tijd niet werken, zodat ik goed kan genezen van mijn zenuwontsteking en er daarna weer lekker tegenaan kan. Mijn geduld wordt danig op de proef gesteld, dat is dan maar zo. En nu anderhalve week verder – na een aantal off-days – merk ik dat ik thuis wel een en ander kan doen, maar met meerdere mensen om mij heen slaat de zenuwpijn in mijn hoofd direct toe. Een laptop praat niet en is een geduldig apparaat wat mij lekker in mijn eigen tempo laat werken naar vermogen. Kortom, ik zie de komende weken als een experiment hoe ik het werken en ondernemen naar vermogen voor mijzelf vorm kan geven. Een experiment waar ik jou graag deelgenoot van maak.

Vervolgens had ik met mijn arts een gesprek over eigen regie en ziek zijn. Ik was benieuwd naar zijn zienswijze omdat wij, De Participatieformule, momenteel aan een pracht opdracht werken voor de Gemeente Utrecht. We voeren een aantal dialogen met de mensen die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in het kader van ‘aanvullende zorg’. ‘Aanvullende zorg’ is de term voor dat deel van de zorg, zoals die voorheen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd uitgevoerd. Voor de uitvoering hiervan zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk. In 2015 geldt voor de ‘aanvullende zorg’ het overgangsrecht, maar per 1 januari 2016 mogen gemeenten hier zelf vorm aan geven. De dialogen die gebruikers van deze zorg en hun familieleden, dan wel betrokken met ons voeren, geven de Gemeente Utrecht input, over hoe zij de transformatie vorm kunnen geven. Na de eerste gesprekken kunnen we één ding met zekerheid zeggen, cliënten en betrokkenen willen zeker de regie in handen hebben.

Grenzen aan eigen regie?

Terug naar het gesprek met mijn arts. Ik vertelde hem wat het met mij deed, ‘heel streng zijn’. Dat dit voor mij tegenstrijdig is, met hoe ik vind, dat het in de zorg moet gaan. Door zijn actie had ik het gevoel dat hij de regie overnam. De arts zei daarop het volgende: “Als je echt ziek bent is het soms nodig dat iemand, een deskundige de regie overneemt. Omdat je ziekte je zo beïnvloedt dat je zelf niet meer altijd de beste keuzes kunt maken.”

Gezien ik niet mag werken heb ik volop de tijd genomen om over zijn woorden na te denken. “Dank je wel, meneer de dokter”, zeg ik nu. Ja, dit is ook in lijn wat ik tijdens één van de dialogen hoorde. Daarin verwoordde iemand van Umah-hai, – een woon-werkinitiatief opgezet door GGz ervaringsdeskundigen – als volgt: “Soms is het zoveel dat je zelf niet de regie kunt voeren. Wat wel kan is dat je altijd zelf keuzes kunt maken in wat iemand anders dan overneemt en dat is heel belangrijk.” Voor mij is dat de regie in eigen handen nemen en houden.

Gerrit Zwart

Regie in eigen handen WMO

Gerrit Zwart (rechts)

Regie en ziek zijn. Gerrit Zwart was een eigenzinnig persoon die vond dat de verslavingszorg in Nederland anders zou kunnen dan deze nu is georganiseerd. Hij ging op reis om te zoeken hoe de zorg anders zou kunnen en vond uiteindelijk een antwoord in Nieuw Zeeland. Wat hem betreft kan de hele zorg worden ingericht aan de hand van de volgende 5 vragen:

  1. Wat ben je verloren als gevolg van je problematiek?
  2. Wat wil je terug?
  3. Wat wil je beslist niet terug?
  4. Wat kun je hierin zelf doen?
  5. Waarvoor heb je ondersteuning nodig?

Tijdens de dialogen gebruiken wij deze vragen als richtlijn. Uiteraard stemmen we deze af op de mensen met wie we in gesprek gaan. Hoe zou de zorg in Nederland er uit zien, als we allemaal op deze wijze het gesprek gaan voeren met onze klant, cliënt of patiënt? Wij zien dat als samen met je klant, patiënt of cliënt bouwen aan de participatiesamenleving, zo kan het ook! Daarom ga ik deze vragen eens voor mijzelf beantwoorden. Zo werk ik naar vermogen aan mijn persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling.

Ga jij ook met deze vragen aan de slag? We zijn benieuwd wat het je oplevert. Heb je vragen? Helaas is Gerrit Zwart inmiddels overleden, dus hem mailen kan niet meer. Ons mailen kan wel, dus nodig ik je uit:

Ga eens met deze vragen aan de slag in je werk.
Wil je ons dan laten weten wat het jou oplevert?

7 reacties op “Ziek zijn en eigen regie. Hoe werkt dat?


Comment author said

Door willem op 7 mei 2015 om 11:29

Als uw ziek ben kunt uw niks doen maar leden mee helpen zoeken kan altijd dus ik vraag even om te helpen

 

Comment author said

Door Mieke op 7 mei 2015 om 12:21

Dank je wel Willem voor je berichtje. We gaan je helpen met je scootmobielinitiatief. Natuurlijk, want dat is het waard. Ik had het er net nog met Mariska over. Ik spreek je snel, groet, Mieke

 

Comment author said

Door Bas Lizé op 7 mei 2015 om 11:44

Het stuk van jou en de punten van de helaas overleden Gerrit Zwart zijn me uit het hart gegrepen. Ik ben zelf inmiddels 70 jaar en hoef niet meer te werken, sterker, het mag bijna niet, maar ook dan kom je deels voordezelfde vragen te staan. Ik blijf van de straat door mensen die niet, tijdelijk of definitief, kunnen werken bij te staan. Wat jij, Mieke, schreef is me uit het hart gegrepen. Wat die arts tegen je zei, zo moet het. De keuzes maak je zelf en als het niet goed gaat heb je hulp bij de regie nodig. Ik kan dat samenvatten onder de zin: tips worden niet opgevolgd. Als ik een cliënt vanuit mijn eigen ervaring een tip ga geven wat hij\zij moet doen dan is de kans groot dat dat totaal niet aankomt. Immers wat wellicht voor mij goed is, hoeft helemaal niet goed te zijn voor die ander.

Helaas echter merk ik in die hulp die ik probeer te geven aan cliënten, dat die eigen regie in de kiem wordt gesmoord (vaak, niet altijd) door controleurs of hulpverleners die de regie overnemen. Dat gebeurt door instanties die macht hebben, zoals gemeente, sociale dienst, UWV en Arbo-diensten die vanuit hun controletaak voorschriften geven aan mensen. Aan de ene kant is het wel logisch omdat ze publiek geld beheren maar aan de andere kant hebben ze ook een hulpverlenende taak. Daartussen een evenwicht vinden is dan heel moeilijk zeker in een tijd van crisis en bezuiniging. Ik merk daarnaast echter ook dat er veel extra scheef gaat door logheid van organisaties, info die verloren gaat te weinig overleg met gezondheidszorg of welzijnsorganisaties als het gaat om toekenningen die geld kosten. Helaas gebeurt dat ook bij jullie opdrachtgever de gemeente. Ik zit wat deze zaken betreft vol met casuïstiek, helaas. Dat is een grote sta-in de-weg bij die genoemde eigen regie.

 

Comment author said

Door Mieke op 7 mei 2015 om 12:36

Hallo Bas,

Ja, we willen dat het anders wordt. Niet meer dat verzorgingsstaat handelen en denken. Dat is een proces en daar zitten we middenin. Wij, ook jij, zijn de mensen die aan dat proces een versnellingsbijdrage kunnen leveren. Echter het heeft z’n tijd helaas ook nodig. De verzorgingsstaat heeft mensen veel afgeleerd (een voorbeeld daarvan is de hospitalisatie die we zien in de zorg) en systemen ontwikkeld waarin mensen ontslagen werden van eigen regie.
Wat dat betreft kijk ik graag naar het half volle glas en waardeer ik het dat gemeente Utrecht dit proces ziet en daar in wil investeren. Dat wij met De Participatieformule daar deel van uit mogen maken is een feestje. Wie weet wordt het UWV de volgende partij die dit gaat willen? En kun jij daar, al dan niet, met ons een lans voor breken?

Hartelijke groet,

Mieke

 

Comment author said

Door gonnie verhoeven op 7 mei 2015 om 15:24

zelfvertrouwen kwijt geraakt,mijn eigen waarde wil ik behouden zoals die was.ik zou graag niet in een gedwongen situatie terecht willen komen met het oogpunt op het participeren.voor mij is het belangrijk het doel voorop te zetten daarna geldbelangen.heb via gzz hele goeie hulp bij gehad alles goed in kaart gebracht en hoe ik zelf mijn regie in handen kan behouden en in balanz te blijven door naar de rust afdeling definitief te blijven.participeren is een goed ding maar het moet wel goede concrete afspraken met je worden gemaakt .desnoods dat bevestigen.met de vriendelijke groet gonnie verhoeven

 

Comment author said

Door Floris Bary op 7 mei 2015 om 17:58

Hoi Mieke en anderen,

Ik ben blij dat ik mocht meewerken aan de dialoogsessies en jullie de mantra van Gerrit Zwart heb mogen doorgeven (was mijn collega vanuit het Zwarte Gat, het kennisnetwerk van clientenrden uit de verslavingszorg). Je reactie op wat er nu met je gebeurt is vind ik herkenbaar.

Hoop jou en Mariska snel weer te zien.

 

Comment author said

Door Floris Bary op 7 mei 2015 om 18:01

P.S. Gerrit Zwart ging niet naar Australie maar Nieuw-Zeeland.;-)

 

Plaats een reactie


*