headershadow

Latest Blogposts

Transitie & transformatie: geen oude wijn in nieuwe zakken!

Al jaren praten we er over in zorg en welzijnsland. De regierol van de gemeente wordt groter. Delen van de AWBZ gaan naar de WMO, de uitvoering van de wet op de jeugdzorg verschuift van de provincie naar de gemeente en meedoen naar vermogen staat voorop. Daarbij is de invoering van De Participatiewet gepland op 1 januari 2014 waardoor de rol van het UWV verkleint. Kortom, 2013 lijkt nu echt het jaar waarin we voor het laatst volgens oude patronen en vanzelfsprekendheden kunnen werken.

Waar jarenlang door beleidsmakers aan is gewerkt is nu bijna werkelijkheid. Maar wat verandert er dan? En is de verandering wel zo groot in de praktijk? Lukt het ons om echt anders te gaan werken? Hoe voorkomen we dat we oude wijn in nieuw zakken doen? En ja, waarom, waarom, willen en doen we dit ook al weer?

Het perspectief waarmee je naar de wijzigingen kijkt om van de verzorgingsstaat een participatiestaat te maken bepaalt ook hoe complex of eenvoudig je de transitie en transformatie vindt. Als je vanuit organisatieperspectief kijkt, zie je wat de verandering van wet- en regelgeving voor een gevolgen heeft voor jouw bedrijfsvoering.  Die blik kan creativiteit in de weg staan. Herinrichting kan een heleboel werk en onzekerheden opleveren.

Kijk je echter naar de klant, de burger van Nederland, dat wat jij zelf ook bent, dan krijg je wellicht een heel ander perspectief. Laat ik het zo zeggen: ik ben blij dat dit gebeurt!

Waarom ben ik blij? Nou gewoon omdat ik mij burger voel van de gemeente waar ik woon. Gewoon omdat ik zie dat mijn buurman van 87 er alles voor wil doen om thuis te blijven wonen maar ook niet eenzaam wil zijn. En dat het van belang is dat iedereen die dit met hem mogelijk maakt de ondersteuning op elkaar afstemt. En dit kan en mag niet zonder afstemming met de buurman zelf en zijn mantelzorgers!

En omdat ik weet dat uiteindelijk iedereen die kan wil werken. Dat ik er van overtuigd ben dat iedereen kan meedoen naar vermogen. En inzetten op werk is vanzelfsprekend voor mij want werk is tenslotte de manier om niet te vereenzamen en mee te doen.

Dus voor mij geen oude wijn in nieuw zakken. Maar de missie waar we met elkaar voor staan nu echt succesvol uitvoeren. Met De Participatieformule werken we hier iedere dag aan, elke dag wel een goed idee.

Maar wat  is jouw idee om het echt anders te doen, om meedoen naar vermogen echt te implementeren?

0 reacties op “Transitie & transformatie: geen oude wijn in nieuwe zakken!

Plaats een reactie


*