headershadow

Latest Blogposts

Wat gaat een jaar toch snel…

Participatiesamenleving 2014Wat gaat een jaar toch snel… In 2014 zijn we al weer drie weken in volle gang! Tijd om samen met jou even terug te blikken op 2013. Want wat hebben we eigenlijk gedaan? Waar zijn we trots op? Een kort overzicht van De Participatieformule over 2013… Leuk als je meeleest!

Acties van De Participatieformule om participatie te bevorderen

Ook dit jaar hebben we verschillende acties bedacht om in contact te blijven met onze klanten. Creativiteit, verbinden en kennis stonden hierbij centraal.

1.     Meedenkactie 2013

Begin 2013 vroegen wij al onze nieuwsbrieflezers mee te denken over 2013, de Participatiewet, welzijn nieuwe stijl en de ontwikkelingen op participatiegebied. In totaal hebben we 17 gesprekken gevoerd met onze relaties. Ieder gesprek waardevol op zijn/haar eigen manier, goede ideeën, kansen, bedreigingen besproken en nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. Bedankt! Deze actie vonden wij zo inspirerend dat we deze ook in 2014 doen.

2.     Opentuinsessie september 2013

Ter ere van het tweejarig bestaan van De Participatieformule hebben we een #opentuinsessie georganiseerd. Een groot succes met veel klanten en relaties. Samen hebben we gebrainstormd over formules waarmee de Participatiewet en de WMO succesvol gestalte kunnen krijgen. Wil je een indruk krijgen van deze opentuinsessie? http://departicipatieformule.nl/meedoen-vanzelfsprekend/

3.     Update Ebook Sociale Zekerheid

Van het ebook Sociale Zekerheid is een tweede versie geschreven. Het ebook heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk ‘Sociale Zekerheid 2013’. Heb jij dit ebook nog niet, download deze dan snel via: http://www.departicipatieformule.nl/ebook-sociale-zekerheid. Binnenkort publiceren we een nieuwe versie 3.

4.     Winnaar 15 minuten spreektijd op het jaarlijkse WMO-congres Zorg en Welzijn

Het project Doen en Laten deed mee aan een wedstrijd van Reed-Business die elk jaar het WMO-congres Zorg en Welzijn organiseert. De ervaringscoaches van Doen en Laten en De Participatieformule kregen de kans om, in 15 minuten, de succesfactoren van het project Doen en Laten te belichten.  Onder het bezielende dagvoorzitterschap van Tom van ‘t Hek legden we uit wat de waarde is van cliëntsturing bij burgerparticipatie.

Onze diensten van 2013

Een grote diversiteit aan projecten en opdrachten was het zeker in 2013. Van strategie, profilering, verandermanagement, train de trainer ervaringscoaches, dagvoorzitterschap en het organiseren van een interactieve beleidsdag. Een jaar waar we trots op zijn. Graag delen we met jou een aantal van deze opdrachten, opdrachtgevers en projecten.

1. Strategische ondersteuning & Verandermanagement

Met erg veel plezier en mooie en onverwachte resultaten hebben we afgelopen jaar met veel organisaties, hun medewerkers en cliënten mogen werken aan dat wat nodig is om de transitie succesvol te laten verlopen. Hierbij ging het over de transitie van AWBZ naar de WMO, de invoering van de Participatiewet en de nieuwe inrichting van de Jeugdzorg. Kortom, als De Participatieformule waren we op alle transitiedomeinen actief. Iedere keer was het anders en iedere keer verrassend. We begeleidden en ondersteunden van directeuren en raden van bestuur bij het anticiperen op de vragen die de participatiesamenleving met zich meebrengt. We zoeken daarbij naar oplossingen waarin de betreffende organisatie het onderscheid kan maken.

Daarnaast werkten we veel met de mensen die het moeten doen, het zorgen dat, in plaats van zorgen voor, en met de mensen waar het om gaat. Kern van onze werkwijze is dat de klant direct bij het proces aan tafel zit. Zo organiserende we met Kwintes “samensturende werksessies” waarbij professionals en cliënten samen de herinrichting vormgaven. De cliënten van RIBW AVV ondersteunen we in het maken van een transitieadvies aan de Raad van bestuur.

Onze opdrachtgevers:
– Totem
– Dimence
– RIBW Arnhem
– Kwintes
– Spelenderwijs

2. Profilering, communicatie en marketing

Hoe profileer ik mij in 2015 in het kader van de transitie? Welke oplossing bied ik als organisatie? Hoe kan ik via online media communiceren met mijn klant? En ik wil graag een nieuwe website, maar waar moet ik aan denken. Dit zijn vragen waar onze klanten tegen aanlopen. Afgelopen jaar hebben wij verschillende projecten en organisaties begeleid in:

–        Ontwikkelen van een website
–        Advies over profilering
–        Inspiratiesessie ‘hoe bereik ik mijn klant’

Ook hebben we een workshop Marketing ontwikkeld voor sociale ondernemers. Een laagdrempelige workshop om kennis te maken met marketing binnen de sociale sector.

Onze opdrachtgevers
– Accountantsteam
– Welzijnsvernieuwer
– Stichting Derde Weg
– Stichting Lapso

3. Trainingen voor ervaringscoaches, train de trainer ervaringscoaches

Welke vaardigheden zet je in als ervaringscoach en wat verwachten we van een ervaringscoach? Hoe geef je vorm aan samenwerking in een cliëntgestuurd project? In de training “werken als ervaringscoach” voor zowel De Achterkant als Panoramix en Vitale Verbindingen zijn we in tien intensieve bijeenkomsten aan de slag gegaan met bovenstaande onderwerpen. Bij Vitale Verbindingen hadden we de eer om met een kernteam de training samen in te vullen en uit te voeren. Zo ontstond, als werkend, een heus train-the-trainer concept!

Onze opdrachtgevers:
– De Achterkant
– Zorgbelang Gelderland voor Vitale Verbindingen
– Panoramix

4. Inspiratiebegeleiding

Onze vijf kernwoorden zijn: razendsnel, ondernemend, inspirerend, origineel en betrokken. In dit kader worden wij gevraagd een creatieve bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld een beleidsdag, dagvoorzitterschap of workshop.

Onze opdrachtgevers:
– Dimence, dagvoorzitterschap over de participatiewet
– Pegasus advies, organiseren van een creatieve beleidsdag met inhoud
– Kubiek, workshop over strategie en toekomst van de organisatie


Bijzondere blogberichten

Om de drie weken verschijnt een blogbericht op onze website over participatie, profilering, visieontwikkeling en strategie. We hebben voor jou een top drie samengesteld:

1.     Blogreeks ‘Het wordt leuk in 2015’

We hebben nog ruim de jaar de tijd om ons klaar te maken voor de grote transitie in zorg en welzijnsland. Van AWBZ naar WMO, invoering van de Participatiewet en ook de jeugdzorg naar de gemeenten.

2.     Jouw passie en de participatiewet

Het besef dat in Nederland iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de samenleving groeit met de dag. Ik, Mieke van Dommelen, ben er van overtuigd dat je gelukkiger wordt als je dingen doet die zin hebben.

3.     Transitie, Kanteling, WMO en AWBZ

Begrippen die bij gemeenten, zorg en welzijnsinstellingen deze maanden veelvuldig worden gebruikt zijn onder andere: kantelen, transitie, transformatie, decentralisatie, AWBZ en WMO. Deze woorden vliegen om je oren.

Bedankt!

Dank jullie wel voor alle suggesties, antwoorden via de website, facebook en twitter. We hopen komend jaar veel samen te werken en nieuwe projecten aan te gaan. Heb jij nog goede ideeën voor 2014? Laat het ons horen via onderstaand reactieformulier!

0 reacties op “Wat gaat een jaar toch snel…

Plaats een reactie


*