headershadow

Latest Blogposts

Wat is een moderne sociale onderneming?

maatschappelijk ondernemingIs het mogelijk om passie voor participatie te hebben en ook direct een moderne sociale onderneming te zijn? Uiteraard is dit mogelijk!? Maar op welke manier kun je binnen een maatschappelijke organisatie modern en sociaal zijn? Dit waren vragen die vorige week bij Stichting GIDS aan het bod kwamen….

Hoe bepaal je of jij in een moderne sociale onderneming werkt?

Allereerst rijst de vraag wat is een moderne, wat is een sociale onderneming, of misschien ook wel wat betekent een onderneming?
Via een korte brainstorm inventariseerde De Participatieformule met de medewerkers van GIDS wat onder “modern” wordt verstaan. Daarbij vanuit de invalshoek om vooral geen rekening te houden met het gegeven dat de onderneming diensten verleent voor de sector zorg en welzijn. Dit bracht de volgende antwoorden:

Wat is een moderne onderneming?

–          Voorlopen
–          Flitsende vormgeving
–          Platte organisatie
–          Gebruikersvriendelijke
–          Toegankelijkheid
–          Inspelen op emoties
–          Social media
–          Trendsetter
–          Uitstraling is fris
–          Meegroeien met normen en waarden
–          Duurzaam
–          Open
–          Maatschappelijk betrokken

Een paar mooie woorden, maar welke organisatie voldoet nu aan deze eigenschappen? Is bijvoorbeeld Greenpeace een goed voorbeeld van een moderne onderneming, of is dit nog teveel geitenwollensokken mentaliteit? Een medewerker van GIDS omschreef een bijeenkomst van Greenpeace als volgt: ‘vanaf binnenkomst werd ik geboeid door het gebruik van verschillende media, maar ook door gewoon oprechte aandacht’.

Speelt een moderne onderneming ook in op de maatschappelijke trends?

Wat zijn dan maatschappelijke trends waar op ingespeeld kan worden:

–          Gezondheid, fit en bewegen
–          Minder individueel (individueel sociaal)
–          Bewust worden
–          Persoonlijke aandacht
–          Duurzaam

Hoe kan een organisatie op het gebied van participatie maatschappelijke trend integreren in de onderneming? Persoonlijke aandacht is toch juist altijd heeft toch altijd een prominente rol in participatie-organisaties? Voor de medewerkers van GIDS is ieder geval een ding duidelijk: “we zijn van binnen een moderne en sociale onderneming, alleen we laten dit nog niet altijd aan de buitenkant zien”.

Wat vind jij een goed voorbeeld van een moderne sociale onderneming in de sector zorg en welzijn? Of op het gebied van participatie?

3 reacties op “Wat is een moderne sociale onderneming?


Comment author said

Door Gert Rebergen op 5 juni 2012 om 17:29

Onder een sociale onderneming versta ik “elk bedrijf in de markt,met een financiële + sociale doelstelling,dat is ingericht op de sociale doelstelling en waarbij de acceptatie van de financiële doelstelling vooral afhankelijk is van het resultaat ten aanzien van de sociale doelstelling. Dat de eigen continuïteit in de markt organiseert, waarbij het principe ‘loon naar werken’ in het kader van de Arbeidswet zoveel mogelijk geldt,en de winst wordt bestemd t.g.v. stakeholders:
* in de directe omgeving van het bedrijf en/of
* arbeidsbeperkte mensen.”
De vraag is of zorg en welzijn zich in NL KAN organiseren als sociale onderneming. Zelf geloof ik daar niet in vanwege de driehoeksverhouding tussen wat wel wordt genoemd: de inkoopmarkt (tussen overheid/zorgverzekeraar en aanbieders) + de financieringsmarkt (collectieve en private middelen) en leveringsmarkt van zorg en welzijn).
Er is geen sprake van een directe klant-leveranciers-verhouding. Dus ook niet van sociaal ondernemen, althans uitgaande van de genoteerde omschrijving.
Vr. groet, Gert

 

Comment author said

Door Lizet op 5 juni 2012 om 19:44

Eddy, dank je wel voor de twee voorbeelden van sociale ondernemingen!

Gert, dank je wel voor jouw aanvulling. En ik ben benieuwd naar mening van anderen of sociaal ondernemen in zorg en welzijn echt niet mogelijk is?

 

Plaats een reactie


*